Dataskyddsombudet i praktiken - Höst 2017

Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

OMFATTNING

Utbildningen genomförs under 6 heldagar och omfattar:

Juridiken
Rollen som dataskyddsombud
Dataskyddsprogrammet
HR
Ledarskap
Informationssäkerhet
IT-säkerhet
Dataskyddsarbetet i praktiken

Dessutom kommer en halvdag fokusera på antingen specialregler för offentlig sektor eller marknadsföring, enligt val vid anmälan. Mer exakt information om kursinnehållet kommer i augusti.

Vi kommer att ha relativt små grupper för att ge utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera dina frågeställningar och vid behov dela upp gruppen efter offentlig och privat sektor för att få det så relevant för deltagarna som möjligt.

TID OCH PLATS
Kursen ges hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot Centralen).

Datum för höstens kurs är: 10 oktober, 25 oktober, 8 november offentlig sektor och 14 november för privat sektor, 23 november, 29 november, 6 december. Kurserna kommer att hållas mellan 9.30-16.30.

FÖRELÄSARE:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor
Karl-Fredrik Björklund, advokat, vice ordförande Forum för Dataskydd
Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik
Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde
Axel Tandberg, föreläsare samt konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor
Caroline Olstedt-Carlström, global dataskyddschef Klarna Group, partner Lindahl, ordförande Forum för dataskydd
Fredrik Linde, informationssäkerhetsexpert
Filip Johnssén, senior legal counsel privacy, Klarna

KURSAVGIFT
Kursavgift för deltagande är 39 975 kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.
Early bird-rabatt: anmäler du dig senast den 31 juli får du 500:- i rabatt. Medlemmar i Forum för dataskydd för 10% rabatt.

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är den 2 oktober. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

ARRANGÖRER

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. www.dpforum.se.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 25 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister inom olika branscher. Vi hjälper företag inom data protection, upphandling och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. www.legalworks.se

Information om behandlingen av personuppgifter
När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive moms