Dataskyddsombudet i praktiken

Anmäl dig till nästa omgång av DP Academy – start 30 april

En gedigen utbildning för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.

Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet. Efter fullgjord kurs är du redo att implementera ett dataskyddsprogram i din organisation.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

Omfattning 
Utbildningen består av sex heldagar. 1,5 av dagarna delas gruppen upp i privat eller offentlig sektor, enligt val du gör vid anmälan. Detta för att ge dig så relevant och praktiskt tillämpbart innehåll som möjligt. Har du möjlighet är du dock välkommen att delta vid samtliga tillfällen.

Vi kommer att ha relativt små grupper för att ge utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera dina frågeställningar.

Kursinnehåll och datum
30 april – Daniel Westman, Grundläggande dataskyddsjuridik

4 maj – Lotta Kavtaradze, Fortsättning dataskyddsjuridik. Filip Johnssén, Step out of your comfort zone.

18 maj – Rose-Mharie Åhlfeldt, Fredrik Linde, Filip Johnssén, Informationssäkerhet och IT-säkerhet Live DPIA.

25 maj – Caroline Olstedt Carlström, Maria Holmström Mellberg, Rollen som dataskyddsombud och Dataskyddsprogrammet.

29 maj – Christer Hjert, Lotta Kavtaradze, Dataskyddsorganisationen Rollen som dataskyddsombud. Offentlighet och sekretess kontra dataskydd.

11 juni – Lotta Kavtaradze, Axel Tandberg, Dataskydd inom HR, Dataskydd inom, marknadsföring, Dataskydd inom offentlig sektor.

20 juni – Maria Holmström, Karl-Fredrik Björklund, Axel Tandberg, Kravställning i outsourcing och upphandlingar, Biträdesavtal, Incidenthantering, Hantera tillsynsärenden.

Samtliga tillfällen är 9.30-16.30
Avslutningsmingel 17.00-19.00

Kursen ges hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot Centralen).

Föreläsare:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor

Karl-Fredrik Björklund, advokat, vice ordförande Forum för Dataskydd

Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik

Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

Axel Tandberg, föreläsare samt konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor

Caroline Olstedt Carlström, Vice President Privacy Klarna bank, partner Lindahl, ordförande Forum för dataskydd

Fredrik Linde, Informationssäkerhetsexpert

Maria Holmström Mellberg, Nordea Group Driver Privacy

Filip Johnssén, Senior jurist sekretess, Klarna bank

Christer Hjert, VD Kommunakuten AB

Martin Brinnen, konsult inom dataskyddsfrågor

Kursavgift

39 975 kr. Samtliga priser är exklusive moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5 % i rabatt. Medlemsavgiften för 12 månaders medlemskap är för närvarande 1445 kr.

Anmäl dig här senast den 20 april 2018.

Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe.

Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet. Antalet platser är begränsat.

För frågor

info@dpacademy.se

 

ARRANGÖRER

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör med ca 25 erfarna jurister i sitt nätverk, de flesta med erfarenhet som bolagsjurister inom olika branscher. LegalWorks hjälper företag inom data protection, upphandling och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. Läs mer på www.legalworks.se.

Information om behandlingen av personuppgifter
När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är LegalWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@legalworks.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive moms