Dataskyddsarbetet i praktiken hösten 2020

Vi välkomnar dig till den populära utbildningen Dataskyddsarbetet i praktiken!
Vår succékurs DP Academy är tillbaka till hösten, i en ny upplaga. Hittills har närmre 170 deltagare, som antingen är/ska bli dataskyddsombud eller arbetar med dataskyddsfrågor och vill utveckla sina kunskaper, tagit kursen. 

DP Academy är inne på sin åttonde omgång
Denna kursomgång har vi paketerat om från tidigare år, och har numera ett större fokus på dataskyddsarbetet generellt. Vi vänder oss både till dataskyddsombud, dataskyddsexperter, dataskyddssamordnare samt personer med liknande roller. Det är dataskyddsarbetet och dataskyddsprogrammet som står i fokus, med praktiska övningar och metodstöd. Utöver det kommer vi även att uppmärksamma dataskyddsombudets specifika ställning. Genomgående i kursen kommer både offentlig och privat sektor att beröras. 

Vårens fyra kursdagar är flyttade till hösten 2020 pga Covid-19
Kursen genomförs i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta på distans. Det finns även möjlighet att göra ett skriftligt prov och bli diplomerad dataskyddsspecialist efter kursens slut.

Kostad: 24 500:- exkl. moms (som medlem i Forum för Dataskydd får du 5 % i rabatt). 
Kursdagar: 29-30 september samt 7-8 oktober 2020. Kursdag 1 och 3 pågår kl.10.00-17.00, kursdag 2 och 4 pågår kl.8.30-17.00. 

Läs mer om utbildningen och kursinnehåll här
Bli medlem här

DP Academy är ett samarbete mellan
Privacy Works Nordic AB och Forum för Dataskydd

 

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart