Dataskyddsombudet i praktiken

Anmäl dig till nästa omgång av DP Academy

DP Academy anordnas för sjätte och sjunde gången till våren. Förutom en ordinarie omgång som sträcker sig över 7 kursdagar under våren, anordnar vi även en alumnidag i mars.

Hittills har omkring 150 deltagare som antingen ska bli dataskyddsombud eller redan är det och vill utveckla sig i rollen, genomgått kursen. Kursen passar också andra personer som arbetar med dataskyddsfrågor såsom konsulter, advokater, bolagsjurister, IT- och informationssäkerhetspersoner, förvaltningsjurister m.fl.

Vi fokuserar på rollen som dataskyddsombud, hur man kan lägga upp arbetet, arbeta med rådgivning, revisioner och rapporter, förhållandet till uppdragsgivare och de som behöver rådgivning. Under dagarna med dataskyddsjuridik och informationssäkerhet som tema diskuteras praktiska frågeställningar. Deltagarna har stora möjligheter att diskutera sina speciella frågeställningar med lärarna under de olika kursdagarna. Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor. Kursen avslutas med ett skriftligt test och alla deltagare får diplom för genomgången kurs.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och PrivacyWorks.

Kursinnehåll och datum

Torsdag 14 mars

 • Presentation av kursen och lärarna.
 • Utgångspunkten för dataskyddsombudets arbete: sätt dig in i verksamhetens förutsättningar. Planera arbetet utifrån ett riskbaserat och strukturerat arbetssätt, som sedan kommer att vara den genomgående röda tråden för arbetet och under kursen.
 • EU-rätten och dataskyddslagstiftningen, hur hänger de ihop.
 • Rollen som DPO: bl.a. förhållandet till uppdragsgivaren, ställning och ansvar, arbetsuppgifter. Vi berör både offentlig och privat sektor.

Tisdag 26 mars

 • Grundläggande dataskyddsjuridik: en övergripande genomgång av GDPR och svensk dataskyddslagstiftning med fokus bl.a. på grundläggande begrepp och dataskyddsprinciper. Passa på att ställa frågor till våra experter även om du redan har bra kunskaper i dataskyddsjuridik.

Onsdag 10 april

 • Privacy by design/default: bl.a. kravställning i upphandling och tjänsteutveckling.
 • Biträdesavtal: när behövs det och hur bör det utformas.
 • Outsourcing, molntjänster, tredjelandsproblematiken.

Tisdag 23 april

 • Strukturerat informationssäkerhetsarbete.
 • IT-säkerhet: vad bör du veta och förstå som dataskyddsombud.
 • Riskhantering och riskanalys, DPIA: praktiskt exempel.

Tisdag 7 maj

 • Dataskyddsprogrammet: hur man konkret kan lägga upp dataskyddsarbetet. Vi berör både offentlig och privat sektor.
 • Accountability: hur man visar att man har kontroll och att man följer lagstiftningen.
 • Ledarskap, att driva stora projekt, att införa ett compliance-klimat.

Onsdag 22 maj

 • Kund, marknadsföring och sociala medier: fördjupning i juridik och praktik.
 • HR-frågor: fördjupning i juridik och praktik.
 • • Offentlig sektors särskilda utmaningar.

Tisdag 3 juni

 • Incidenthantering och rapportering.
 • Tillsynsaktiviteter/inspektion inkl. praktisk övning.
 • Mingel med dataskyddskolleger 17.00 – ca.19.00.

Kursavgift

44 500 kr. Samtliga priser är exklusive moms. Dokumentation, frukost, lunch och kaffe ingår.

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5 % i rabatt. För att få medlemsrabatt kan du bli medlem i Forum för Dataskydd genom att anmäla dig på www.dpforum.se. Avgiften för 12-månaders medlemskap är för närvarande 1445 kr.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 mars 2019. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

Information om behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@dpacademy.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ca. 3 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring.

 

Föreläsare:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor

Karl-Fredrik Björklund, advokat, vice ordförande Forum för Dataskydd

Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik

Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

Axel Tandberg, föreläsare samt konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor

Caroline Olstedt Carlström, Vice President Privacy Klarna bank, partner Lindahl, ordförande Forum för dataskydd

Fredrik Linde, Informationssäkerhetsexpert

Maria Holmström Mellberg, Nordea Group Driver Privacy

Filip Johnssén, Senior jurist sekretess, Klarna bank

Christer Hjert, VD Kommunakuten AB

Martin Brinnen, konsult inom dataskyddsfrågor

Arrangörer

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman.

Privacy Works Nordic AB hjälper kunder inom det offentliga och privata när gäller rådgivning, lösningar och utbildning inom dataskyddsjuridik. Med några av Sveriges mest erfarna experter är ambitionen är att vara den ledande leverantören inom dataskyddsjuridik. Privacy Works Nordic AB hjälper bland annat till med GDPR-projekt, DPO support, biträdesavtal. PrivacyWorks är en del av Legal Works Nordic AB, Sveriges största alternativa leverantör av affärsjuridiska tjänster. LegalWorks hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer och erbjuder löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell samt hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras.

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart