DP Academy alumnidag + Dataskyddsprogrammet runt på 180 minuter

Välkommen på ett halvdagsseminarium där du får handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden, och en eftermiddag för DP Academy-alumni.

Förmiddag

Hur skapar man ett dataskyddsprogram som fungerar i praktiken? – Förmiddag kl. 9-12 med efterföljande lunchmingel.

På detta seminarium får du handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden. Du behöver inte uppfinna hjulet! Vilka är grundelementen i ett dataskyddsprogram? Vilka krav ställer dataskyddslagstiftningen på vad man ska göra? Hur kan en årscykel se ut? Vart ska du rapportera och hur kan en rapport se ut? Vad ska man särskilt tänka på? Vi har en erfaren panel som delar med sig av sina erfarenheter.

Eftermiddag

Under den här eftermiddagen, som är reserverad för gamla kursdeltagare på DP Academy, kommer vi att ta upp aktuella praktiska och juridiska frågor som har påverkan på arbetet som dataskyddsombud (och liknande befattningar). Deltagarna kan skicka in frågor i förväg och vi ser fram emot givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Flera lärare från DP Academy kommer att delta. Detta är en praktisk dag där vi diskuterar problemlösningar och knyter kontakter.

Kostnad

Kostnaden är 2900 kronor för en halvdag och 4900 kronor för en heldag. Dokumentation, kaffe och mingellunch ingår (gäller både halv- och heldag).

Anmälan

Anmälan är bindande, och sker på denna länk.

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@privacyworksnordic.com om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och tas sedan bort enligt Datainspektionens praxis.

Dataskyddsombudet i praktiken

Anmäl dig till nästa omgång av DP Academy

DP Academy är inne på sin sjunde omgång hösten 2019. Den här omgången kommer vi att ha större fokus på praktiska frågor och metoder. Vi kommer att beröra både offentlig och privat sektor genom hela kursen.

Hittills har drygt 160 personer, som antingen jobbar eller ska börja jobba med dataskyddsfrågor, gått på DP Academy. Vi återser många av dem på våra alumnidagar där de själva påverkar vad vi ska diskutera. Kursen passar inte bara dataskyddsombud, utan alla personer som jobbar med dataskyddsfrågor, såsom advokater, konsulter, bolagsjurister, IT- och informationssäkerhetsexperter, förvaltningsjurister, projektledare m.fl. Kursen avslutas med en hemmatenta för den som vill bli diplomerad.

Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor – läs mer om dem här.

Varje kursdag pågår kl. 9.30 – 16.30. Frukost serveras från 9.00 (föranmälan på frukost), och sista dagen avslutas med ett frivilligt mingel med dataskyddskollegor, vilket pågår mellan ca 17:00 – 20:00.

För dig som vill ha en genomgång av den grundläggande dataskyddsjuridiken, som du bör känna till för att ha som mest nytta av DP Academy, erbjuder vi ett heldagsseminarium före kursdag 1 till ett rabatterat pris. Vi erbjuder också en extra kursdag för den som vill fördjupa sig i några vanliga ämnesområden inom dataskyddsjuridiken (HR, kundrelationer och offentlig sektor). Vår ambition är att man ska kunna delta på dessa extra kursdagar på distans.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för dataskydd och PrivacyWorks.

Kursinnehåll och datum

Kursdag 1: 18 september (vecka 38)

 • Presentation av kursen, lärarna och deltagarna. Vi skapar ett nätverk.
 • Utgångspunkten för dataskyddsombudets arbete: Sätt dig in i organisationens specifika förutsättningar. Planera arbetet utifrån ett riskbaserat och strukturerat arbetssätt. Det kommer sedan att vara den röda tråden för kursen.
 • Rollen som dataskyddsombud: Bl.a. förhållandet till arbetsgivaren/uppdragsgivaren, ställning och ansvar, arbetsuppgifter, rådgivning kontra granskning.
 • Dataskyddsorganisationen: Hur kan den se ut? Vilka kompetenser behövs? Vilka bör du samarbeta med?

Kursdag 2: 1 oktober (vecka 40)

 • Strukturerat informationssäkerhetsarbete. Metodstöd.
 • IT-säkerhet: Vad du bör veta och förstå som dataskyddsombud.
 • Praktiska övningar: Informationsklassning. GAP-analys.

Du är välkommen att börja dagen på ett öppet frukostseminarium i samma lokaler från kl. 8.00-9.30 utan extra kostnad.

Kursdag 3: 15 oktober (vecka 42)

 • Konsekvensbedömningar: Vad du bör fokusera på i upphandlingar, outsourcing, tjänsteutveckling, kravspecifikationer.
 • Privacy by design/default.
 • Vad är en risk?
 • Praktiska övningar: Riskanalys och riskhantering.
 • DPIA: Praktiskt exempel.

Kursdag 4: 6 november (vecka 45)

 • Dataskyddsprogrammet: Hur man konkret kan lägga upp dataskyddsarbetet i en årscykel. Målet är att alla ska ha en stomme till ett eget dataskyddsprogram.
 • Dataskyddsombudets rapporter: Vilka rubriker bör vara med? Vad ska du tänka på när du presenterar rapporten?
 • Accountability: Hur kan man visa att man har kontroll och att man följer dataskyddslagstiftningen?
 • Intern granskning: Hur går man tillväga rent praktiskt? Vad bör man prioritera? Hur kan en intern granskningsplan se ut?
 • Praktisk övning: Analys efter intern granskning.

Kursdag 5: 21 november (vecka 47)

 • Fokus på ofta diskuterade dataskyddsfrågor i ljuset av EU-domstolens praxis. Exempel: När gäller GDPR för pappersbaserad information? Vem är PUA och vem är PUB? Vilket lands lag ska man använda i globala flöden?
 • Dataskydd och yttrandefriheten. Konflikten mellan olika rättigheter. Passa på att diskutera med våra experter även om du redan har bra kunskaper om dataskyddsjuridiken.

Kursdag 6: 3 december (vecka 49)

 • Personuppgiftsincidenter: Incidenthantering och rapportering.
 • Praktisk övning: Hur kan er incidenthanteringsrutin se ut?
 • Tillsyn från Datainspektionen: Tillsynsaktiviteter, sanktioner, andra utmaningar man kan råka ut för och hur man kan möta dem.
 • Praktisk övning: Hur förbereder ni er för en inspektion från Datainspektionen?

Du är välkommen att börja dagen på ett öppet frukostseminarium i samma lokaler från kl. 8.00-9.30 utan extra kostnad.

Kursdag 7: 11 december (vecka 50)

 • Biträdesavtal: Obligatoriskt innehåll. Rekommenderat innehåll. Ansvarsfördelning och ansvarsbegränsningar.
 • Praktisk övning: Hur granskar man ett biträdesavtal?
 • Att driva stora projekt. Hur får man med sig ledningen och medarbetarna och skapar en compliancekultur?
 • ROI – Return of investment för dataskydd.
 • Mingel med dataskyddskolleger kl. 16.30 – ca. 20.00!


Kursen avslutas med en hemmatenta för den som vill bli diplomerad. Du har fram till 20 januari 2020 på dig att klara tentan.

Extra kursdag den 2 oktober för den som vill fördjupa sig i dataskyddsjuridiken. Anmäl dig särskilt till denna dag, som är rabatterad för DP Academy-deltagare.

 • Pass 1 – 9.00 – 11.00: Kund och marknadsföring.
 • Pass 2 – 11.15 – 14.30 (inkl. lunch): Personal & HR.
 • Pass 3 – 14.45 – 16.30: Offentlig sektors särskilda utmaningar.

Kursavgift

Kursdag 1-7: 44 500 SEK exkl. moms. Dokumentation via ett elektroniskt dokumentbibliotek, plats på frukostseminarier, lunch och frukt/fika ingår. Vi tänker på miljön och skriver inte ut materialet till alla utan det gör deltagarna själva om de vill det. Vi stöttar Breakit Impact Challenge! Läs mer om det här.

Medlemmar i Forum för dataskydd och kunder till PrivacyWorks får 5 % rabatt på kursavgiften. Medlemskap i Forum för dataskydd kostar för närvarande 1645 SEK/år. Ange i anmälan om du vill bli medlem i Forum för dataskydd och/eller om din organisation är kund hos PrivacyWorks.

Extra kursdag med grundläggande dataskyddsjuridik: 2 900 SEK exkl. moms. (ordinarie pris 4 900:-).

Extra fördjupningsdag i dataskyddsjuridik: 1 100 SEK exkl. moms/pass eller

2 900 SEK exkl. moms. för hela dagen (ordinarie pris 4 900:-).

Forum för dataskydd anordnar varje år ett antal seminarier, företrädesvis under sen eftermiddag/kväll, som är kostnadsfria för medlemmar. Läs mer här.

Deltagare på DP Academy får 10 % rabatt på de seminarier som PrivacyWorks anordnar under hösten 2019. Läs mer här. Det gäller även Nordic Legal Tech Day den 19 september där du kan träffa företag som erbjuder IT-stöd för dataskyddsarbetet.

Anmälan

Anmäl dig här.

Du anmäler dig senast 15 september 2019. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

Vid frågor kontakta Lotta Kavtaradze, lotta.kavtaradze@legalworks.se.

Information om behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i PrivacyWorks kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@dpacademy.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ca. 3 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring.

Föreläsare:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor

Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare i advoaktfirman Carler samt styrelseledamot i Forum för dataskydd

Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik

Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde

Axel Tandberg, Sveriges ledande expert på dataskyddsfrågor ur ett marknadsperspektiv, tidigare jurist vid FEDMA

Caroline Olstedt Carlström, Advokat och partner vid Advokatfirman Cirio, ordförande för Forum för dataskydd

Fredrik Linde, Informationssäkerhetsexpert

Maria Holmström Mellberg, Senior counsel vid Advokatfirman Cirio

Christer Hjert, VD Kommunakuten AB

Tomas Jalling, VD för PrivacyWorks Nordic AB, tidigare jurist vid Datainspektionen och bolagsjurist vid bl a Dun&Bradstreet

Arrangörer

Forum för dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman.

Privacy Works Nordic AB hjälper kunder inom det offentliga och privata när gäller rådgivning, lösningar och utbildning inom dataskyddsjuridik. Med några av Sveriges mest erfarna experter är ambitionen är att vara den ledande leverantören inom dataskyddsjuridik. Privacy Works Nordic AB hjälper bland annat till med GDPR-projekt, DPO support, biträdesavtal. PrivacyWorks är en del av Legal Works Nordic AB, Sveriges största alternativa leverantör av affärsjuridiska tjänster. LegalWorks hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer och erbjuder löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell samt hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras.

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart