Dataskyddsombudet i praktiken

Anmäl dig till nästa omgång av DP Academy – start i september

DP Academy är inne på sin femte omgång till hösten. Hittills har ett hundratal deltagare som antingen ska bli dataskyddsombud eller redan är det och vill utveckla sig i rollen, genomgått kursen. Kursen passar också andra personer som arbetar med dataskyddsfrågor såsom konsulter, advokater, bolagsjurister, IT- och informationssäkerhetspersoner, förvaltningsjurister m.fl.

Vi fokuserar på rollen som dataskyddsombud, hur man kan lägga upp arbetet, arbeta med rådgivning, revisioner och rapporter, förhållandet till uppdragsgivare och de som behöver rådgivning. Under dagarna med dataskyddsjuridik och informationssäkerhet som tema diskuteras praktiska frågeställningar. Deltagarna har stora möjligheter att diskutera sina speciella frågeställningar med lärarna under de olika kursdagarna. Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor. Kursen avslutas med ett skriftligt test och alla deltagare får diplom för genomgången kurs.

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.

Omfattning 
Utbildningen består av sju heldagar. En eftermiddag delas gruppen upp i privat eller offentlig sektor, enligt val du gör vid anmälan. Detta för att ge dig så relevant och praktiskt tillämpbart innehåll som möjligt.

Vi kommer att ha relativt små grupper för att ge utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera dina frågeställningar.

Kurstillfällen:

25 september

– Presentation av kursen och lärarna.
– Utgångspunkten för dataskyddsombudets arbete: sätt dig in i verksamhetens förutsättningar. Planera arbetet utifrån ett riskbaserat och strukturerat arbetssätt, som sedan kommer att vara den genomgående röda tråden för arbetet och under kursen.
– Inventering/registerförteckning/dokumentation.
– Rollen som DPO: bl.a. förhållandet till uppdragsgivaren, ställning och ansvar, arbetsuppgifter (uppdelat i offentlig respektive privat sektor).

10 oktober

– Grundläggande dataskyddsjuridik: en övergripande genomgång av GDPR och svensk dataskyddslagstiftning med fokus bl.a. på grundläggande begrepp och dataskyddsprinciper.

22 oktober

– Privacy by design/default: bl.a. kravställning i upphandling och tjänsteutveckling.
– Biträdesavtal: när behövs det och hur bör det utformas.
– Outsourcing, molntjänster, tredjelandsproblematiken.

7 november

– Strukturerat informationssäkerhetsarbete: vad bör du veta och förstå som dataskyddsombud.
– Riskhantering och riskanalys: praktiskt exempel.

20 november

– Dataskyddsprogrammet: hur man konkret kan lägga upp dataskyddsarbetet. Vi berör både offentlig och privat sektor, stora och små organisationer.
– Accountability: hur man visar att man har kontroll och att man följer lagstiftningen.
– Ledarskap, att driva stora projekt.

4 december

– Kund, marknadsföring och sociala medier: fördjupning i juridik och praktik.
– HR-frågor: fördjupning i juridik och praktik.

18 december

– Incidenter och tillsynsaktiviteter/inspektion inkl. praktisk övning: ”Datainspektionen kommer!”
– Skriftligt test med diplomering.
– Avslutning.
– Mingel med dataskyddskolleger 17.00-ca. 19.00.

Samtliga tillfällen äger rum 9.30-16.30, mingel 17.00-19.00.

Kursen ges hos LegalWorks på Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm (mitt emot Centralen).

 

 

Föreläsare:

Lotta Kavtaradze, föreläsare och konsult i dataskyddsfrågor

Karl-Fredrik Björklund, advokat, vice ordförande Forum för Dataskydd

Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT-rättsliga frågor och forskare i rättsinformatik

Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

Axel Tandberg, föreläsare samt konsult i marknadsrätt och dataskyddsfrågor

Caroline Olstedt Carlström, Vice President Privacy Klarna bank, partner Lindahl, ordförande Forum för dataskydd

Fredrik Linde, Informationssäkerhetsexpert

Maria Holmström Mellberg, Nordea Group Driver Privacy

Filip Johnssén, Senior jurist sekretess, Klarna bank

Christer Hjert, VD Kommunakuten AB

Martin Brinnen, konsult inom dataskyddsfrågor

Kursavgift

39 975 kr. Samtliga priser är exklusive moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5 % i rabatt. Medlemsavgiften för 12 månaders medlemskap är för närvarande 1445 kr.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 10 september 2018.

Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

För frågor

info@dpacademy.se

 

ARRANGÖRER

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter som vänder sig till dataskyddsombud. Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka dataskyddsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida “best practices” på området. Vidare arrangerar Forumet seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör med ca 25 erfarna jurister i sitt nätverk, de flesta med erfarenhet som bolagsjurister inom olika branscher. LegalWorks hjälper företag inom data protection, upphandling och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. Läs mer på www.legalworks.se.

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive momsGo to cart