Dataskyddsombud

Den 25 maj 2018 trädde det nya regelverket i kraft. Det innebar att rollen som
dataskyddsombud förändrades och att reglerna på flera olika sätt skärptes.

Dataskyddsombudets roll

Dataskyddsombudet (DPO) ersatte personuppgiftsombudet i den förra Personuppgiftslagen (PuL).

Din roll är att ge råd och informera organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du ska också bevaka att reglerna följs och vara kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten(IMY).

Du kan vara både anställd och arbeta som konsult. Du behöver ha yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna och du ska kunna agera självständigt och oberoende inom organisationen.

Ansvarsfrågan är viktig. Det är inte du som ombud som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och arbetssätt för att säkerställa att kraven efterföljs. Vill du veta mer om detta rekommenderar vi att du blir medlem. Det ger dig tillgång till presentationer, webbinarier och seminarier som berör ämnen inom området. Du får också tillgång till ett stort nätverk av likasinnade som möts under olika tillfällen varje år. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@dpforum.se så hjälper vi dig vidare.