Styrelse

 • Caroline Olstedt Carlström

  Caroline Olstedt Carlström, Ordförande

  Caroline Olstedt Carlström är partner vid Cirio Advokatbyrå. Hon har arbetat med dataskyddsfrågor sedan millennieskiftet och är en flitigt anlitad talare vid konferenser i Sverige och utomlands.

 • Karl-Fredrik Björklund

  Karl-Fredrik Björklund, Vice ordförande

  Karl-Fredrik är delägare och advokat på Hellström Advokatbyrå, med 19+ års erfarenhet som personuppgiftsombud/dataskyddsombud. Han är en erfaren dataskyddsexpert och rådgivare samt föreläser om GDPR, registerförfattningar och dataskyddsfrågor.

 • Mattias Gotthold

  Mattias Gotthold, Vice ordförande

  Mattias är jurist med gedigen erfarenhet av dataskydd. Han är verksam såsom senior juridisk rådgivare vid Data Law Center. Han har tidigare arbetat med dataskydd vid advokatbyrå, varit internt dataskyddsombud och arbetat vid statliga myndigheter.

 • Maria Holmström Mellberg

  Maria Holmström Mellberg

  Maria är Nordic Data Privacy and Information Security Lead på Accenture. Tidigare erfarenhet som Nordea Group Privacy Lead och olika roller inom compliance och hantering av operativa risker. Engagerad i påverkansarbete för digitalisering och cyberfrågor.

 • Filip Johnssén

  Filip Johnssén

  Filip har över tio års erfarenhet av att arbeta uteslutande med dataskydd. Han har skrivit två böcker om GDPR och är medgrundare av dataskyddspodden, Dataministeriet. Han har varit medlem av forumets styrelse sedan föreningen grundades.

 • Rose-Mharie Åhlfeldt

  Rose-Mharie Åhlfeldt

  Rose-Mharie är biträdande professor vid Högskolan i Skövde med fokus på informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritet. Koordinator för samverkansplattformen PICS (Privacy, Information security and CyberSecurity, deltagare i SIS TK318 samt Västra Götalandsregionens Digitaliseringsråd.

 • Simone Fischer-Hübner

  Simone Fischer-Hübner

  Simone is a Professor at Karlstad University and guest professor at Chalmers University of Technology.
  She has studied Computer Science and Law as a minor subject and is specialised on privacy by design and cybersecurity.

 • Lizette Jorlin

  Lizette Jorlin

  Lizette är dataskyddsombud vid E-hälsomyndigheten. Hon har tidigare arbetat med EU-regelgivningsarbete, nationellt föreskriftsarbete, utbildning, rådgivning och i domstol.
  Hon har arbetat som bolagsjurist på ett internationellt bolag.

 • Moa Mörner

  Moa Mörner

  Moa Mörner är Group DPO för koncern i resebranschen med verksamhet i flera nordiska länder. Tidigare uppdrag har varit både som internt och externt dataskyddsombud, för fackföreningar och mindre företag. Representant nätverk, talare och utbildningar.

 • Niklas Gustafsson

  Niklas Gustafsson

  Niklas är verksarkivarie på Åklagarmyndigheten med förordnande som dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen. Det innebär praktisk tillämpning av arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen i samspel med gällande informationssäkerhets- och dataskyddsregler. Niklas har varit styrelseledamot sedan 2021.

 • Svitlana Jelisic

  Svitlana Jelisic

  Svitlana Jelisic är dataskyddsombud för flera kommuner i Södermanland och har hjälpt ca. 30 personuppgiftsansvariga att bygga upp dataskyddsorganisationer. Hon driver förändringsarbete för att sprida kunskap om dataskyddsförordningen genom fysiska och digitala föreläsningar samt workshops.

För kontakt vänligen maila till info@dpforum.se och märk ämnesraden med “Styrelse”.

Valberedning

 • Bo Johan Wigfeldt

  Bo Johan Wigfeldt

  Ordförande tillika sammankallande i Valnämnden. Jurist och systemvetare, samt delägare i Jurist Nu! Sverige AB. Bo Johan är dataskyddsexpert och har uppdrag som dataskyddsombud i tre företag. Bo Johan processar både inom förvaltningsrättsliga som civilrättsliga områden och arbetar som konsult för företag, organisationer och startups. Han undervisar och ger rådgivning på svenska och engelska i Sverige och i utlandet.

  E-post: bojohan@juristnu.se

 • Henriette Wejdmark

  Henriette Wejdmark är kansliråd på Socialdepartementet och har tidigare arbetat på bland annat IMY, Socialstyrelsen och Pensionsmyndigheten. Henriette har även varit styrelseledamot på Forum för Dataskydd tidigare.

  E-post: henriette.wejdmark@outlook.com