Datainspektionens jurist ger råd inom digital undervisning

Det finns mycket att fundera över i samband med att skolor går över helt eller delvis i digital undervisning. Mot bakgrund av pågående pandemi kan det på vissa ställen också ske mycket snabbt. Här kan behövas riktlinjer för vad man bör tänka på i samband med funderingar på olika plattformar, hur processerna ska se ut, vilka informationssäkerhetsfrågor som kan aktualiseras etc. Datainspektionens jurist Salli Fanaei lämnar råd kring frågorna i Lärarnas Tidning. Lär mer här.

Information om kommande event

Såhär i Coronatider vill vi meddela att kansliet håller stängt under en tid framöver. Vi kommer liksom många andra att arbeta hemifrån, så du når oss förstås via e-post som vanligt.
Vi har beslutat att ställa in seminariet ”Privacy by design” den 31/3 hos Deloitte i Stockholm.

Seminariet ”Står dataskyddsförordningen över nationell skadeståndsrätt?” den 24/3 hos Wistrand i Göteborg med Karl-Oskar Brännström kommer hållas som webbinarie. Mer information kommer publiceras på hemsidan.

Seminariet 22 april om “Den andra sidan- vad är det vi försöker skydda vår information från”  beräknas genomföras enligt plan men kommer erbjudas som webbinarie om fysisk träff ej är möjlig. Seminariet är en djupdykning i den digitala brottslighetens värld där vi utforskar hoten mot vår information som kan uppstå när vi digitaliserar allt fler processer och använder oss av alla de fördelar som tekniken kan ge.

Nya datum meddelas så fort vi fått nya direktiv. Vad gäller planerade seminarier och aktiviteter lite längre fram i Göteborg , Malmö och Stockholm så tar vi beslut allt eftersom. Vissa seminarier kan komma att hållas via webbinarium.
Under tiden så vill vi tipsa dig om att följa våra nyheter på https://dpforum.se/nyheter/ eller prenumerera på vår nya nyhetstjänst hos Mynewsdesk https://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/dpforum
Har du frågor så är du självklart välkommen att höra av dig!

Varma hälsningar, Cecilia och Ida

Kontaktuppgifter:
Cecilia  Cecilia.engstrom@dpforum.se  070-5648360
Ida   ida.jarlhamre@dpforum.se

75 miljoner kronor i sanktionsavgift för Google

Datainspektionens beslut: Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna, därför straffas de med 75 miljoner kronor i sanktionsavgift. Google tänker överklaga resultatet.

2017 blev Datainspektionen klar med en granskning av hur Google hanterar rätten för enskilda att få sökresultat borttagna från Googles sökmotor för sökningar som innehåller personens namn i fall då resultaten exempelvis är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga. Datainspektionen förelade då Google att ta bort ett antal sökträffar.

2018 inledde Datainspektionen en ny granskning av Google efter att ha fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort fortfarande visades i sökningar. Nu är myndigheten klar med denna granskning och utfärdar en sanktionsavgift mot Google.

Läs mer här.

Internationellt flygbolag har bötfällts £500,000 för att de inte säkrat sina kunders personuppgifter.

The Information Commissioner’s Office (ICO) UK har bötfällt Cathay Pacific Airways Limited £500,000 för att de inte säkrat sina kunders personuppgifter. Flygbolagets brister har lett till att obehöriga fått tillgång till kunders personliga data, bl.a. namn, telefonnummer, email-adresser, pass och identitetsdetaljer. Läs mer här.

Datainspektionen inleder tillsyn med anledning av Clearview AI

Datainspektionen inleder nu en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av företaget Clearview AI. Läs mer här.

Seminarium om Privacy by Design 31 mars, Stockholm

Välkommen på mingel och seminarium hos Deloitte

Jan-Jan Lowijs kommer till Stockholm för att tillsammans med oss djupdyka i ämnet Privacy by Design (PbD) och hur det, i praktiken, kan implementeras i en organisation. Jan-Jan kommer bl.a. prata om hur man på ett effektivt men samtidigt heltäckande sätt kan bygga in PbD i sina designprocesser, och visa praktiska exempel på hur organisationer kan jobba med PbD. Han kommer också visa på ett urval av fördelar som kan följa av att anta en genomtänkt PbD-metodik.

Jan-Jan Lowijs är expert inom dataskydd och informationssäkerhet och jobbar i Deloittes grupp för Cyber Risk Services i Amsterdam. Med en bakgrund som ingenjör har han idag mer än 10 års erfarenhet av att ge expertrådgivning på de områden där integritet, privatliv och skydd möter teknologisk utveckling, och har de senaste åren fokuserat nästan uteslutande på att hjälpa klienter med deras Privacy by Design-arbete.

Seminariet kommer i den här delen hållas på Engelska.
This part of the seminar is in english.

Dataskydd – från modell och teori till praktik med Kian Rozi.

Vi tittar på en mental modell (en verksamhetsarkitektur) med helhetssyn där verksamheten, informationssäkerhet och dataskydd är naturligt sammanflätade. Med det som utgångspunkt går vi från teori till praktik för titta på hur inbyggt dataskydd och dataskydd som standard gestaltar sig i verksamheten.

Kian är en informationssäkerhetsexpert med integritetsskydd som särskild specialisering. Han har tidigare föreläst inom IT- och informationssäkerhet vid Stockholms Universitet, varit verksam som konsult hos Combitech och kommer närmst från att ha tjänstgjort som Chief Information Security Officer hos Previa.

Idag är Kian verksam genom det egna bolaget Securacy och som en av de tio välrenommerade styrelseledamöterna inom Forum för Dataskydd.

När: 31 Mars 2020
Kl: 17:00 – 18:30. (Mingel från 16:30)
Adress: Rehnsgatan 11, Stockholm

Beställ din biljett här.

Forumet är mycket stolta över att kunna bidra till Team Rynkeby – God Morgon Täbys fantastiska arbete för att samla in pengar till Barncancerfonden och vi bidrar bl a genom att sätta dem i fokus på Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena som vi årligen arrangerar.

Genom att stödja Barncancerfonden – gör vi skillnad, vi räddar liv! 

Kinas Corporate Social Credit System

Forum för Dataskydd höll en intressant och välbesökt nätverksfrukost på Säkerhet Syd i Malmö 27 februari. Forumets Elin van Beesel pratade om Kinas nya Corporate Social Credit System.

Elin gav en inblick i Kinas nya system som bevakar dina dagliga aktiviteter och rankar beteende positivt eller negativt utifrån ett system regeringen bestämt. Människor tilldelas ett personligt score card som listas offentligt där vem som helst kan se om du är en pålitlig person eller ej. Elin pratade även om att utländska bolag påverkas av detta och vad vi ska tänka på framåt. Fler seminarier kommer hållas under våren i Stockholm och Göteborg.

EDPB har publicerat ett utkast till riktlinjer för uppkopplade fordon

Den 7 feb 2020 antog Europeiska dataskyddsnämnden, EDPB, ett utkast till riktlinjer för behandling av personuppgifter i samband med uppkopplade fordon.

Riktlinjerna omfattar personuppgifter som behandlas med användning av det uppkopplade fordonet som utbyts mellan fordonet och personliga enheter som är anslutna till det, t.ex. smartphones, samt uppgifter som samlas i fordonet och delas med tredje part. Riktlinjerna beskriver tillämpning av både GDPR och ePrivacy-direktivet i detta sammanhang.

EDPB har identifierat tre kategorier av personuppgifter som belyser särskilda problem:

  • Geolocation Data
  • Biometrisk data
  • Uppgifter om brottslighet

EDPB anser att geolocation data kan avslöja många personliga aspekter av en persons liv. Sådana uppgifter ska inte samlas in om de inte är ”absolut nödvändiga för syftet av behandlingen”. Biometrisk data kan omfatta användning av fingeravtryck, ögonrörelser, ansiktsigenkänning eller röststyrning av fordon. Användning av funktioner med biometrisk data bör inte vara obligatorisk och sådana uppgifter bör behandlas i realtid utan att sparas. Under vissa omständigheter kan vissa uppgifter som samlas in från uppkopplade fordon utgöra brottsuppgifter, t.ex. när hastighetsdata kombineras med geolocation data.

Läs mer här.

Seminarium om DSO:s ansvar och personligt skadestånd

Välkommen på mingel och seminarium hos Helio

Johan Sundberg och Johan Thörn, DLA Piper,  kommer att berätta om:
Arbetet som dataskyddsombud (DSO) kräver ofta mycket tid och engagemang. Arbetet kan utföras antingen som anställd eller som uppdragstagare (konsult). DSO:s roll är bl.a. att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. Under detta seminarium diskuterar vi vilket ansvar DSO har gentemot sin arbetsgivare/uppdragsgivare för fel och försummelser i tjänsten, inklusive bl.a.: 

·         Anställningsförhållande / uppdragsförhållande

·         Reglerna i skadeståndslagen

·         DSO:s roll och uppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Karl-Oskar Brännström kommer att prata om:
Borde man oroa sig för personligt skadestånd? 

Administrativa sanktionsavgifter riktas mot felande organisationer, men står dataskyddsförordningen över nationell skadeståndsrätt? Vad är det egentligen för risker man som enskild har?

Karl-Oskar Brännström, VD Aigine AB
Karl-Oskar tog sin jur. kand. på Handelshögskolan i Göteborg och läste sedan bland annat corporate finance. Under 20 år har han byggt bolag inom IT, alltid med fokus på processutveckling, digitalisering och compliance.

När: 3 Mars 2020
Kl: 17:00 – 19:00. (Mingel från 16:30)
Adress: Grev Turegatan 30, Stockholm
Lokal: Penny & Bill

Beställ biljett här

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart