Ny kurs i dataskyddsjuridik vid Lunds universitet

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet arrangerar i höst en ny kurs om 15 hp för studenter som vill arbeta som dataskyddsombud. Kursen riktar sig också till exempelvis affärsutvecklare, IT-chefer, personalchefer och upphandlare.

”Genom kursen får du djupgående kunskaper i europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och praxis, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), men även annan unionslagstiftning, Europarådets konvention och kompletterande nationell lagstiftning. Inledningsvis förklaras sambandet mellan den särskilda dataskyddslagstiftningen och grundläggande fri- och rättigheter. Härefter behandlas olika centrala delar av dataskyddsrätten ur ett problembaserat perspektiv. Vi behandlar även informationssäkerhet samt hur strategier och ledningssystem för dataskydd fungerar i praktiken.”

Läs mer om kursen här. 

 

Google förlorar mål om rätten att bli glömd

Två affärsmän har krävt att Google ska avindexera information rörande äldre fällande domar mot dem. Google hävdar att informationen är av allmänintresse, att Google omfattas av undantaget för journalistisk verksamhet och att ärendena snarare rör ärekränkning än rätten att bli glömd (jfr C 131/12 Google Spain).

En domstol i London ger nu en av sökandena, i avgörandet kallad ”NT2”, rätt:

”The crime and punishment information has become out of date, irrelevant and of no sufficient legitimate interest to users of Google Search to justify its continued availability, so that an appropriate delisting order should be made. … NT2 has frankly acknowledged his guilt, and expressed genuine remorse. There is no evidence of any risk of repetition. His current business activities are in a field quite different from that in which he was operating at the time. His past offending is of little if any relevance to anybody’s assessment of his suitability to engage in relevant business activity now, or in the future. There is no real need for anybody to be warned about that activity.”

Domstolen konstaterar bl a att informationen i en av de nyhetsartiklar som indexerats är felaktig och slår fast att Google inte ägnat sig åt journalistisk verksamhet.

Läs avgörandet i dess helhet här.

 

 

Debatt: Självreglering räcker inte

Fredrik Svärd, generalsekreterare för Forum för dataskydd, kommenterar turerna kring Google och Facebook och de lagändringar som nu föreslås i USA och i Europa i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Det är inte Facebook som är problemet – skandalerna som avlöser varandra är i stället symtom på dåligt fungerande regelverk. Staten kan inte enbart delegera åt företag och användare att hantera situationen. Det räcker inte heller med bättre AI-verktyg för upptäckt av otillåtet innehåll eller att hävda att plattformar är neutrala förmedlare av information och att lägga ansvaret på användarna.”

Läs artikeln här. 

 

Artikel 29-gruppen: ”Sorry is not enough”

Artikel 29-gruppen har beslutat att inrätta en arbetsgrupp som ska utarbeta långsiktiga strategier för problematiken kring nätplattformarnas insamling och hantering av personuppgifter.

– We are at the start of a new era of data protection. The protection of individuals against unlawful use of their personal data on social media platforms will be one of our key priorities, säger gruppens nytillträdda ordförande Andrea Jelinek.

– A multi-billion dollar social media platform saying it is sorry simply is not enough. While Cambridge Analytica and Facebook are on top of everyone’s mind we aim to cast our net wider and think long-term. This is why we are creating a social media working group. What we are seeing today is most likely only one instance of the much wider spread practice of harvesting personal data from social media for economic or political reasons.

Facebook uppmanas följa GDPR i hela världen

Transatlantic Consumer Dialogue, TACD, uppmanar i ett brev Facebooks VD Mark Zuckerberg att följa den europeiska dataskyddsförordningens regler vid behandling av personuppgifter i världens alla jurisdiktioner:

”The GDPR provides a solid foundation for data protection, establishing clear responsibilities for companies that collect personal data and clear rights for users whose data is gathered. These are protections that all users should be entitled to no matter where they are located.”

Skrivelsen är undertecknad av Finn Myrstad vid norska Forbrukerrådet, som också uppmanat den norska dataskyddsmyndigheten att utreda i vilket utsträckning norska medborgare drabbats av Cambridge Analytica-skandalen. Myrstad säger i en kommentar till New York Times att Facebook troligtvis kommer behöva se över företagets privacypolicies.

– Overall, I think regulations like this are very positive. We intend to make all the same controls available everywhere, not just in Europe, sade Zuckerberg i en kommentar nyligen. Han tillade dock att modellen för hantering av persondata troligtvis inte kommer se likadan ut i alla länder:

– We’ll need to figure out what makes sense in different markets with different laws in different places. But let me repeat this, we’re going to make all the same controls and settings available everywhere, not just in Europe.

Vid hearingen i Washington nyligen gav Zuckerberg inget klart svar på frågan om huruvida Facebook kommer följa det europeiska regelverket i USA:

– Congressman, I’m not sure how we’re going to implement that yet.

Facebook beskriver företagets hållning i frågan här.

Mozilla är en av de aktörer som tagit fram nya lösningar efter de senaste månadernas turer kring bl a Facebook.

Företaget har lanserat ett tillägg som skapar vattentäta skott mellan Facebookanvändning och övrigt surfande och som ger användaren full tillgång till Facebook samtidigt som Facebook hindras från att samla in information om aktiviteter utanför plattformen. Missa inte chansen att träffa Mozillas senior policy manager Raegan MacDonald vid Nordic Privacy Arena i november. Se också Finn Myrstads keynote från förra årets konferens här:

Apple har uppdaterat företagets operativsystem, som nu visar symboler när företaget ber om tillåtelse att använda personlig information. Användaren kan klicka sig vidare till detaljerad information om hur informationen kommer användas och skyddas.

EDPS föreslår i en rapport att e-privacyreglerna kompletteras med förbud mot ”tracking walls” och mot att begränsa tillgången för besökare som använder annonsblockerare. Datatillsynsmannen rekommenderar också samverkan mellan dataskydds- och konsumentmyndigheter samt självreglering och uppförandekoder.

I USA föreslår nu tidningar som The Economist och New York Times att USA ska genomföra reformer med den europeiska dataskyddsreformen som förlaga. En rad experter, däribland professor Danielle Citron, föreslår också justeringar av det regelverk (”CDA 230”) som ger företag som Facebook och Google ansvarsfrihet rörande användargenererat innehåll.

Medverka i 2018 års lönebarometer

HR Commitment har under flera år genomfört löpande löneundersökningar för Sveriges bolagsjurister, Sveriges Compliance Officers och Sveriges internrevisorer i samarbete med respektive yrkesgrupps intresseförening. Forum för dataskydd har beslutat att genomföra en liknande årlig undersökning med fokus på dataskyddsområdet.

Syftet med undersökningen är att ge en bild av löneläget och arbetsvillkor och att ge dig som arbetar med dataskyddsfrågor underlag inför kommande lönediskussioner, vare sig det gäller dig själv eller dina medarbetare. Ju fler som deltar desto mer rättvisande och användbart blir resultatet.

Resultatet presenteras vid Forum för Dataskydds årsmöte och gravöl för personuppgiftslagen den 24 maj.

Till undersökningen

Nytt Firefoxverktyg isolerar Facebook

Firefox har lanserat ett tillägg som skapar vattentäta skott mellan Facebookanvändning och övrigt surfande. Facebook Container ger användaren full tillgång till Facebook samtidigt som Facebook hindras från att samla in information om aktiviteter utanför plattformen.

Klickar användaren på Facebook-knappar på andra håll flyttas användaren till containern.

”Facebook isn’t unique in their practice of collecting data from your activity outside of the core service, and our goal is not to single out a particular organization, but to start with a well-defined problem that we can solve quickly. As good privacy hygiene, it’s also worth reviewing your privacy settings for each app that you use regularly”, skriver Mozilla i ett blogginlägg.

Läs mer om verktyget här. 

Missa inte chansen att träffa Mozillas senior policy manager Raegan MacDonald vid Nordic Privacy Arena 12-13 november. Föranmäl intresse här. 

Apple uppdaterar iOS med GDPR-vänliga verktyg

Den senaste versionen av iOS visar en symbol som visar när Apple ber om tillåtelse att använda personlig information. Användaren kan klicka sig vidare till detaljerad information om hur informationen kommer användas och skyddas. Ikonen visas i exempelvis App Store och iTunes.

Uppdateringen, som släpptes på torsdagen, innehåller också integritetsförbättringar för webbläsaren Safari. Läs mer om iOS 11.3 här.

I maj släpps också verktyg för att ladda ner samt begära korrigering av information Apple lagrat och för att avaktivera eller radera konton.

 

 

Nu kan du anmäla dataskyddsombud

Datainspektionen tar nu emot anmälningar om dataskyddsombud. Den 25 maj lanseras en e-tjänst för anmälningar, tills dess kan den som vill anmäla ombud fylla i och skicka in en blankett. Lär mer på Datainspektionens hemsida.

Dagens personuppgiftsombud omvandlas inte per automatik till dataskyddsombud.

Pris till app för anonym inloggning

IRMA är en plattform för ”integritetsvänlig” autentisering på nätet. Användare av IRMA-appen kan verifiera uppgifter om sig själv utan att uppge fullständig identitet. Användaren kan exempelvis intyga att personen är ett visst antal år fyllda, utan att uppge namn eller exakt ålder. De fullständiga uppgifterna lagras som ett slags ”pass” i mobilen, inte centralt hos IRMA. Anslutna e-handelsföretag och andra organisationer kan välja vilka uppgifter som ska vara nödvändiga för inloggning.

Utvecklarna vann årets Dutch Privacy Awards, som delades ut i samband med en konferens arrangerad av Privacy First.

Organisationen bakom IRMA, The Privacy by Design Foundation, grundades av forskare vid Radboud University 2016 och verkar för att främja utvecklingen och användningen av integritetsvänlig och säker mjukvara. IRMA är i dagsläget gratis att använda för såväl användare som för de som vill låta användare verifiera sig med hjälp av verktyget. Källkoden är open source och fri att använda. Läs mer om verktyget här.

Sida 1 av 512345

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1445 kr per år exklusive moms
Student: 400 kr per år inklusive moms