Artificiell intelligens och framtidens dataskyddsarbete

(exkl. moms)

Den 14 mars höll Malmö en nätverksträff och vi fick lyssna till Jonas Ledendal jur.dr. och universitetslektor i handelsrätt vid Lunds universitet. Han forskar om den digitala omvandlingens rättsliga ramar, särskilt med inriktning på dataskyddsrätt. Jonas är också medlem i AI Swedens Legal Expert Group. Artificiell intelligens (AI) ritar i snabb takt om kartan för…

Den 14 mars höll Malmö en nätverksträff och vi fick lyssna till Jonas Ledendal jur.dr. och universitetslektor i handelsrätt vid Lunds universitet. Han forskar om den digitala omvandlingens rättsliga ramar, särskilt med inriktning på dataskyddsrätt. Jonas är också medlem i AI Swedens Legal Expert Group.

Artificiell intelligens (AI) ritar i snabb takt om kartan för hur företag och myndigheter löser uppgifter och organiserar sin verksamhet. Genom s.k. intelligent automation kan organisationer bli mer effektiva och ge bättre service, men AI kan också generera ny kunskap och insikter på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Samtidigt kan det uppkomma nya risker kopplat till den personliga integriteten (t.ex. bristande transparens och diskriminering). Under föredraget diskuterade Jonas Ledendal om hur AI och ny reglering kommer att innebära andra krav på hur dataskyddsfunktionen arbetar för att stödja sin organisation i detta förändringsarbete.