Om oss

Forum för Dataskydd vill bidra till ett tryggt informationssamhälle
och värnar om integritetsskydd idag och i morgon.

Dataskydd – en ledningsfråga

Dataskyddet blir allt viktigare för bolag, organisationer och konsumenter. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftning på området och ökat intresse för integritetsfrågor gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter behandlas på ett tillförlitligt sätt.

Därmed får dataskyddsombudet – spindeln i nätet – en allt mer strategisk roll.

Vad vi gör

Forumet vill bidra till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning.

Sedan 2012 arbetar forumet för att stärka dataskyddsombudet och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i dess olika roller.

Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och “best practices” på området genom att diskutera, debattera och upplysa om sakfrågor. Vi arrangerar löpande webbinarier/seminarier samt nätverksträffar och tillsammans bildar vi ett starkt kompetensnätverk. Sedan 2016 arrangerar vi även Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena.

Dessutom lämnar vi synpunkter på lagförslag, kommenterar aktuella frågor i media och föreläser vid lärosäten och svenska och internationella konferenser.

Vill du bli medlem, klicka här.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Personuppgifter*

Vi stödjer

Vi stödjer Team Rynkeby 2023