Vad är fortfarande fel med GDPR?

(exkl. moms)

30 mars höll Daniel Westman och Martin Brinnen ett föredrag med temat “Vad är fortfarande fel med GDPR”? Dataskyddsförordningen, som snart har tillämpats i fem år, har fått stor genomslagskraft på hur personuppgifter hanteras inom EU och till viss del även utanför unionen. Förordningen har därmed inneburit en viktig förstärkning av det integritetsskyddet som är…

30 mars höll Daniel Westman och Martin Brinnen ett föredrag med temat “Vad är fortfarande fel med GDPR”?

Dataskyddsförordningen, som snart har tillämpats i fem år, har fått stor genomslagskraft på hur personuppgifter hanteras inom EU och till viss del även utanför unionen. Förordningen har därmed inneburit en viktig förstärkning av det integritetsskyddet som är fundamentalt i det digitala samhället. Baksidan är dock stora kostnader för företag, myndigheter och samhället i stort.

Daniel Westman och Martin Brinnen diskuterar i en rapport för Svenskt näringsliv några av baksidorna med dataskyddsförordningen och har skissat på hur regelverket bör kunna förbättras. Rapporten är en uppföljning av en tidigare rapport författarna publicerade 2019.