29 November, 2021 16:30 - 19:00  Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

Varmt välkommen på semi/digitalt webbinarium!

Tillsammans med våra fantastiska gäster kommer vi diskutera elektronisk övervakning – dataskydd, rättssäkerhet och samhällstrygghet. Vi kommer även få lyssna på ett föredrag om vårdgivarens behörighetsstyrning till patientuppgifter.

Datum och tid: Måndag den 29 november kl. 16:30-19:00
Plats/lokal: Vi kommer arrangera webbinariumet på Cirio Advokatbyrå, PLAN 8.
Adress: Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

(Observera att det är begränsat antal deltagare på plats – det är först till kvarn som gäller. Om du köpt en fysisk biljett och inte har möjlighet att närvara vänligen avboka din plats till info@dpforum.se senast torsdag 25 november)

Digital närvaro: Teams – du får din länk i din orderbekräftelse

BOKA DIN BILJETT HÄR

Stater bedriver elektronisk övervakning för flera olika ändamål: utreda och förhindra brott, kartlägga hot och inhämta information om andra stater. Professor Mark Klamberg, professor och ämnesföreståndare för folkrätt vid Stockholms Universitet, kommer inleda med presentation om hur detta är reglerat, vilka utmaningar de skapar beträffande dataskydd och rättssäkerhet, hur det kan balanseras gentemot samhälleliga intressen som brottsbekämpning och samhällstrygghet i bredare bemärkelse. Mark Klamberg är professor i folkrätt, han undervisar och har skrivit avsnitt i läroböcker och artiklar i juridiska tidskrifter om elektronisk övervakning.

Vi kommer få lyssna på en presentation av Niclas Skyttberg, Chefläkare i Aleriskoncernen om vårdgivarens behörighetsstyrning till patientuppgifter och vilka krav vårdgivaren behöver uppfylla.

Korrekt utförda risk- och behovsanalyser är helt avgörande för såväl privata företag som offentlig verksamhet, när det gäller att säkerställa att anställda får åtkomst till just den information som behövs för att utföra sitt arbete – men inte mer. Särskilt viktig är behörighetstilldelningen gällande känsliga personuppgifter, tex för vårdgivare. Hur ska analyserna utföras i praktiken, och vad händer om GDPR och övriga regler inte följs? Karl-Fredrik Björklund, Advokat och Partner på Wikström & Partners redogör för regelverket samt ger konkreta råd och tips, med fokus på hälso- och sjukvårdsområdet – apropå IMY:s sanktionsbeslut från december 2020 och IMY:s vägledning i anledning av dessa beslut. Denna dragning bygger på en artikel i ämnet i Lexnova författad av Karl-Fredrik och Jessica Sondell.

Mattias Gotthold, Vice ordförande för Forum för Dataskydd och grundare av Data Law Center kommer ställa frågor till gästerna.

Vi kommer avsluta den fullmatade dagen med ett avslutande mingel.

Vi ses!

30 November, 2021 09:00 - 10:30  Teams

Rundabordssamtal tisdagen den 30 november kl. 09:00-10:30

Välkommen till ett rundabordssamtal tisdagen den 30 november 09:00-10:30 där vi tittar närmare på sociala medier utifrån ett GDPR perspektiv.

Vi bjuder in 10 stycken medlemmar och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast måndag den 29 novemberinfo@dpforum.se Märk ämnesraden med “Rundabordssamtal”. Därefter kommer du få en inbjudan till webbinariumet.

Den plattform som kommer användas för eventet är Teams.

Forum för Dataskydd och region Norr anordnar ett digitalt rundabordssamtal om sociala medier och GDPR. Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun håller en presentation och leder mötet.

Användningen av sociala medier har alltid utgjort en utmaning ur ett GDPR perspektiv med avseende på personuppgiftsansvar, möjligheten att teckna avtal och överföringar till tredjeland. EU-domstolens dom Schrems II, som rörde Facebooks överföring av personuppgifter till USA, har gjort att frågan om sociala medieplattformars behandling av personuppgifter återigen hamnat i fokus.

Om rundabordssamtal

Rundabordssamtalen syftar till att deltagarna ska komma närmare varandra och få möjlighet att diskutera förvalda ämnen utifrån sina frågeställningar på ett mer interaktivt sätt än vid seminarier. Rundabordsamtalen arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten. Normalt introduceras ämnet av en gäst, någon hos region Norr eller medarrangören. Alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar.

Frågor

Vid frågor om rundabordssamtalet kontakta Mattias Gottholdmattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

3 December, 2021 12:00 - 12:45

Dataskyddsombudets vänner – Arkivarien som kompis till DSO

Är arkivarien en av dataskyddsombudets bästa kompisar? Många av rollerna inom dataskydd och informationssäkerhet kan vid en första anblick vara rätt ensamma. Men kanske det finns fler vänner och kanske finns de närmare än man kan tro. Det här samtalet är en del i en serie om vilka roller i organisationen som är vänner till dataskyddsombudet och egentligen vilka olika roller kan jobba ihop för ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt? Nu har turen kommit till arkivarien.

En roll som funnits i flera hundra år men som fler förknippar med dammiga lådor än med digitalisering. Men stämmer det? Är det kanske så att två av de figurer i organisationen som mest uppfattas som nejsägande pain in the ass i själva verket är bland de viktigare att ha med när man vill starta ett digitaliseringsprojekt? Särskilt om projektet innehåller att dela information med andra. Välkomna på ett lunchsamtal mellan länsstyrelsernas expert på arkivbildning i gemensamma system och länsstyrelsernas dataskyddsombud.

Passa gärna på att samlas tillsammans dataskyddsombud, arkivarier och andra intresserade av informationssäkerhet, ät lunch och lyssna på och samtala med oss.

Gäster:
Jenny Karlsson, – Arkivarie i länsstyrelsernas gemensamma organisation för
informationssäkert och dataskydd och dessutom expert på arkivbildning i
myndighetsgemensamma system.

Maria Lejion: Dataskyddsombud vid länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation och ordförande för Forum för Dataskydd Region Norr.

 

BOKA DIN BILJETT HÄR

 

Frågor

Vid frågor om webbinariet kontakta Mattias Gotthold: mattias.gotthold@dpforum.se

Vid frågor i övrigt kontakta forumet per info@dpforum.se

8 December, 2021 16:30 - 20:00  7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Välkommen på glöggmingel onsdag den 8 december kl. 16:30-20:00!

Nu bjuder vi in till årets glöggmingel, då vi förra året inte hade möjlighet att anordna vårt traditionella glöggmingel. Därför känns det extra roligt i år att äntligen få träffas fysiskt. Våra gästföreläsare kommer bjuda in till intressanta samtal och diskussioner*. Vi kommer därefter mingla och nätverka under kvällen. Vi bjuder på glögg och pepparkakor, snittar, vin, öl och alkoholfri dryck.

Datum och tid: Onsdag den 8 december kl. 16:30-20:00
Lokal: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm.

För att delta på plats, vänligen boka din biljett senast den 29 november**. Vid avbokning av din bokade plats, vänligen kontakta info@dpforum.se senast måndag den 6 december.

Föreläsare:

Florian Tannen, Partner, Baker McKenzie

Florian Tannen är partner på Baker McKenzie och baserad vid firmans kontor i München. Han är specialiserad inom IT-rätt med ett särskilt fokus på dataskydd. Florian har mångårig erfarenhet av att hjälpa stora företag lansera produkter och tjänster som hanterar data, samt att leda komplexa processer inför tyska dataskyddsmyndigheter.

Transfer Impact Assessments och lärdomar från tysk dataskyddspraxis

Florian kommer belysa Transfer Impact Assessments samt diskutera praktiska aspekter och presentera de senaste nyheterna inom området. Han kommer också att ge en uppdatering från de olika tyska tillsynsmyndigheterna med avsikten att lyfta fram lärdomar som kan vara relevanta för svenska företag.

 

Daniel Melin,  strateg på Skatteverket och arbetar primärt med frågor kring molntjänster och statlig it-drift.

Daniel kommer och samtalar tillsammans med Forumet om t.ex. tredjelandsöverföringsproblematiken, amerikansk underrättelselagstiftning, EU-stadgan och om eSams arbete med digitala samarbetsplattformar.

 

BOKA DIN BILJETT HÄR!

**Observera att antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Vi ser fram emot att träffa dig på plats och tillsammans få ha en helkväll tillsammans.

Varmt välkommen!

Vårt glöggmingel hålls i lokaler sponsrade av Baker McKenzie.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart