Ordinarie medlemskap

Bli medlem hos oss på Forum för Dataskydd!

Vårt fokus är att hjälpa dig som är dataskyddsombud och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet, integritetsfrågor och behandling av personuppgifter, att få den information och kunskap som är nödvändig i ditt arbete. Vi finns idag representerade i Stockholm, Göteborg, Region Syd, Region Sydost, Region Norr samt i Region Mitt. Genom att bli medlem får du fler tillfällen att på olika sätt möta andra i samma situation eller lära dig mer om vad som pågår inom området såsom till exempel på våra event. Som medlem får du även tillgång till visst material från våra seminarie/webbinarier samt medlemserbjudanden i form av rabatter eller andra förmåner. Materialet och medlemserbjudandena hittar du på medlemssidan som du får tillgång till när du tecknar ditt medlemskap.

Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena och får även medlemsrabatt på vissa kurser.

Ordinarie medlemskap: 1 645 kr per år.