Studentmedlemskap

Varför ska jag som student vara medlem i Forum för Dataskydd?

Som medlem deltar du gratis i våra seminarier och nätverksträffar, får rabatterat pris på Nordic Privacy Arena och får även medlemsrabatt på vissa kurser.

Du får en fantastisk möjlighet att nätverka, träffa andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i praktiken och får ny kunskap genom att delta i våra nätverksträffar och seminarier!

Som student är ditt första år som medlem kostnadsfritt – uppge bara ditt mecenatkortsnummer. År två upphör ditt medlemskap och behöver då sökas om på nytt till en kostnad av 200 kronor per år.

Varmt välkommen till oss!