Dataskyddsarbete – metoder och verktyg

4000 kr8000 kr

(exkl. moms)

Kursen pågår under en heldag och vänder sig till dig som är dataskyddsombud, dataskyddsexpert, dataskyddssamordnare eller andra yrkesroller som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor.

Dataskyddsarbete – metoder och verktyg

Datum och tid: Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 09:30-16:30
Plats: Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 (plan 15), Stockholm
Pris för medlemmar: 4 000 kr ex. moms
Pris för icke-medlemmar: 8 000 kr ex. moms

Välkommen till Forum för Dataskydds endagskurs där vi går igenom metoder och verktyg för ett ändamålsenligt dataskyddsarbete.

Kursen pågår under en heldag och vänder sig till dig som är dataskyddsombud, dataskyddsexpert, dataskyddssamordnare eller andra yrkesroller som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor. Vi inleder dagen med att gå igenom utgångspunkten för dataskyddsarbetet. Ni får exempel på metoder och verktyg som kan användas som ett stöd för ett ändamålsenligt dataskyddsarbete och som baseras på befintliga standarder och regelverk. Ett annat viktigt område är hur dataskyddsarbetet kan integreras och samverka med andra närliggande områden i organisationen, t ex informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krishantering etc., allt för att få ett så effektivt och tillämpat dataskydd- och säkerhetsarbete i organisationen som möjligt. Upplägget av dagen varvas med genomgångar och diskussioner/frågeställningar. Det senare i syfte att ge möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte. På det sättet lär vi oss också av varandra.

  • Informationssäkerhet, Säkerhetsskydd och krishantering: Rose-Mharie Åhlfeldt och Karl-Fredrik Björklund
  • Dataskyddsombudets roll i praktiken: Karl-Fredrik Björklund
  • Konsekvensbedömning och riskhantering: Maria Holmström Mellberg
  • Incidenthantering: Anna Maria Björklund

Efter genomförd kursdag erhåller du som deltagare ett intyg på att du har gått kursen ”Dataskyddsarbete – metoder och verktyg”.

Anmäl dig senast fredagen den 17 mars 2023. Antalet platser är begränsade och din anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast torsdagen den 16 mars 2023. Uteblir anmäld deltagare behöver vi debitera dig hela kursavgiften. För specialkost och övriga frågor maila till info@dpforum.se och märk ämnesraden med ”Kurs mars”.

Bli medlem i Forum för Dataskydd »

Varmt välkommen!

Presentation av lärare

Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt är biträdande professor och docent i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter.

Karl-Fredrik Björklund

Karl-Fredrik Björklund är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över sexton års erfarenhet av att arbeta som personuppgifts-/dataskyddsombud och som konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Han föreläser frekvent om dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Maria Holmström Mellberg

Maria Holmström Mellberg är rådgivare inom integritet, dataskydd och styrning, riskhantering och kontroll på Accenture AB. Tidigare Nordea Group Privacy Lead, samt en rad positioner inom regelefterlevnad och hantering av operativa risker och bred erfarenhet från många delar av finansiell sektor. Aktiv i påverkansarbete lokalt och på EU-nivå främst inom områdena data, digital och cyber. Grundare och chefsrådgivare (LL.M., CISM), Mellberg Advisory AB.

Anna Maria Björklund

Anna Maria Björklund är Nordic DPO på Capgemini, för all Capgemins verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt ger råd och stöd till ledning och verksamhet kring företagets verksamhet avseende personuppgifter.

Medlemstyp

Icke-medlem Fysisk, Medlem Fysisk