Offentlig verksamhets användning av molntjänster samt utmaningar och åtgärder med anledning av Schrems II-målet

Tisdag den 23 februari arrangerades ett webbinarium om offentlig verksamhets användning av molntjänster.

Det är en stor efterfrågan på molntjänster även inom offentlig verksamhet vilket ställer stora krav på långsiktigt hållbara strategier, bland annat vid upphandlingar. Hur tänker man kring användningen av molntjänster inom offentlig verksamhet? Kan offentliga verksamheter få draghjälp av varandras arbete? Vilka utmaningar ställs verksamheter inför och vilka åtgärder har vidtagits med anledning av Schrems II-målet? Hur fungerar molntjänster i praktiken?

Medverkade på webbinariet gjorde:
Anna Forss, digital strateg, Försäkringskassan. En av handläggarna i ärendet Försäkringskassans vitbok om publika molntjänster i samhällsbärande verksamhet.
Daniel Melin, strateg på Skatteverket med fokus på molntjänster, datacenter och statlig IT-drift.
Juha Sallinen, GDPR Tech Finland, entreprenör och konsult som arbetar praktiskt med GDPR- relaterade frågor med fokus på datahantering.
Susanne Svanholm, digitaliserings- och dataskyddsjurist på Sveriges kommuner och Regioner
Nina Barzey, advokat på Bonde Barzey Advokatbyrå (moderator)

Dataskyddets dag

Torsdag den 28 januari 2021 arrangerade Forum för Dataskydd ett webbinarium där vi fick lyssna till Pan Xuan, grundare och VD för Privacy1, som pratade om inbyggt dataskydd i praktiken.

Vi fick även 2020 års löneundersökning presenterad för oss av Helena Didehvar, Senior Advisor, HR Commitment.

Schrems II - Vad har hänt sedan Schrems II-domen?

Tisdag den 8 december 2020 arrangerade Forum för Dataskydd ett uppföljningswebbinarium om Schrems II-domen.

Lotta Kavtaradze sammanfattar de väsentligaste punkterna i EDPB:s rekommendationer.

Maria Holmström Mellberg tar upp några praktiska aspekter på det interna arbetet i “Schrems-projekten”.

Alan Dahi berättar om NOYB:s synpunkter på rekommendationerna, vad NOYB har på gång framöver och vad som har hänt med de 101 klagomålen (engelska).

Daniel Westman pratar om framtiden för överföringar till tredjeland.

Samspelet mellan GDPR & PSD2 - konkurrens och komplement

Onsdag den 2 december, 2020, fick vi lyssna till Anna Eidvall, partner på MAQS, och en av byråns mest erfarna advokater inom integritet och dataskydd och Mikael Satama Granberg, verksam inom MAQS arbetsgrupp Digital Business, med fokus på IT- och teknikrelaterade upphandlingar, outsourcing och transaktioner samt IT-avtal och relaterade förhandlingar

Nyheter under året på dataskyddsområdet

Torsdag den 26 november, 2020,  fick vi lyssna till Hampus Stålholm – Dataskyddsspecialist på Synch och Jim Runsten – VD och grundare av Synch under ett webbinarium om nyheter under året på dataskyddsområdet.

Göteborgs Stad - åtgärder och utmaningar Schrems II-målet

Kombinerat live-event och webbinarium!

Tisdagen den 29 september arrangerade Göteborgs Stad ett kombinerat live-event och webbinarium som handlade om konkreta åtgärder, utmaningar och vägar framåt för att hantera EU-domen om överföring av personuppgifter till USA, det så kallade Schrems II-målet.

Presentatör var Per Gustavsson, PhD, Säkerhetsarkitekt Intraservice, Göteborgs Stad

Dataskyddsfrågor i en 5G-värld!

Den 8 september 2020 arrangerades ett webbinarium i samband med Forum för Dataskydds Extra Årsstämma. Vi fick då lyssna till tre experter på området:

Andres Suazo, Chef Telenor Sveriges mobilnät med ansvar för 5G-utrullningen, tjänsteplattformar och nätmodernisering.
Mathias Wikström, Telenor Sveriges Dataskyddsombud och ansvarig för Privacy Office.
Lotta Kavtaradze, Privacy Advisor på Telenor Sverige, aktiv i Forum för Dataskydd Region Stockholm.

Webbinarium Schrems II-målet 6 augusti

Forum för Dataskydd hade förmånen att hålla ett välbesökt webbinarium (nästan 500 deltagare) som handlade om Schrems II-målet. Notera att en del av seminariet genomfördes på engelska (NOYB:s del).

Webbinariet behandlade bland annat dessa frågor: Vad innebär domen för organisationerna i praktiken och vad behöver man göra nu? Är det möjligt att använda standardavtalsklausulerna för överföringar till tredje land – och i så fall hur? Genom beslutet ogiltigförklaras en av de huvudsakliga transfer mekanismerna för överföring av data till USA; Privacy Shield.

Privacy by Design – A Vision on Practical Implementation

Webbinarum 24 juni 2020
Under webbinariet fick vi lyssna till Annika Sponselee, Partner och Privacy Team Leader i Deloitte Nederländerna samt Jan-Jan Lowijs, Senior Manager Deloitte Nederländerna. Tillsammans med dem djupdök vi i ämnet Privacy by Design (PbD) och hur det, i praktiken, kan implementeras i en organisation.

Tillsyn och beslut under GDPR

Webbinarium 16 juni 2020
Vi har nu levt två år med GDPR. Efter en inledande fas då företag har lagt stora resurser på att kartlägga sina person- uppgiftsbehandlingar och anpassa verksamheten till de nya reglerna, ser vi nu ett ökat fokus på tillsyn och beslut. Såväl Datainspektionen som övriga nationella dataskyddsmyndigheter bedriver ett omfattande tillsynsarbete, som i vissa fall har lett fram till beslut om administrativa sanktionsavgifter. Enligt Datainspektionens årsrapporter för 2018 och 2019 inleddes totalt omkring 160 tillsynsärenden. I fem ärenden har beslut om administrativa sanktionsavgifter meddelats.

 • Hur går en tillsyn från Datainspektionen till?
 • Vilka befogenheter har Datainspektionen?
 • Hur kan man som företag förbereda sig inför en tillsyn

Erica Wiking Häger och Anders Bergsten från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ledde seminariet.

Välkommen på föreningsstämma 13 maj 2020

I samband med föreningsstämman kommer Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen, hålla en presentation om: ”Från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten – en spaning om vägen framåt, för myndigheten och för samhället i den snabbt pågående digitaliseringen.”

Den andra sidan - vad är det vi försöker skydda vår information ifrån?

Webbinarium 22 april 2020
Pagero
guidade oss genom de nya hoten och gav oss insikt i hur kriminella aktörer skapar omsättning för de tillgångar de stjäl ifrån seriösa aktörer. Vi fick bl.a insikt i hur Dark Net fungerar och vad som faktiskt händer med information efter att den blivit stulen.

Står Dataskyddsförordningen över nationell skadeståndsrätt?

Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR riktas mot felande organisationer, men står Dataskyddsförordningen över nationell skadeståndsrätt? Arbetet som dataskyddsombud (DSO) kräver ofta mycket tid och engagemang och DSO:s roll är bl.a. att informera och ge råd till ”högsta förvaltningsnivå” om deras skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. Samtidigt har VD ett tydligt operativt ansvar för verksamheten, och styrelseledamöterna sitter med det yttersta ansvaret.

Webbinariet anordnades i ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och Karl-Oskar Brännström, VD Aigine AB.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart