Remisser

Forum för Dataskydd är en remissinstans som innebär att vi får en möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag och betänkanden. Nedan finner du våra remissvar :