AI och etik – när forskning möter juridik

Den sjunde mars höll vår organisationsmedlem PwC en semidigital afterwork med temat AI, privacy, innovation och etik.

Frågor som berördes var:
– Hur kommer EU:s förslag till AI Act påverka utvecklingen av AI i Europa?
– Går det att ligga i framkant avseende teknikutveckling och samtidigt ta hänsyn till etiska överväganden och dataskyddsprinciper?

Vi fick lyssna till Jacob Dexe, forskare på RISE och doktor i Människa-datorinteraktion på KTH samt två av PwC:s experter på AI-etik och privacy: Felix Wideroth och Jenny Forsberg.

Ta del av presentationen här. 

 

Samsyn om behandling av känsliga personuppgifter för forskning på datorer från olika lärosäten

Under våren kommer Region Norr i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten arrangera en rad webbinarier.

Träffarna är digitala och hålls torsdagar 09:00–10:30 en gång i månaden, mars till maj 2023. Varje tillfälle/ämne kommer ha en mötesledare men alla som deltar förväntas presentera sig och i övrigt delta utifrån sina förutsättningar.

Detta var det första webbinariet i en serie om fyra stycken.

Ta del av presentationen här. 

 

Internationella Dataskyddsdagen 26 januari – Kryptering och legala säkerhetskrav

Den 26 januari firade vi Internationella Dataskyddsdagen med ett semidigitalt event. Under kvällen höll André Catry, Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk och Conny Larsson, Advokatfirman Singularity Law AB, en mycket intressant föreläsning om säkerhetskraven i GDPR, NIS och säkerhetsskyddslagen med fokus på kryptering. Vad innebär kryptering rent tekniskt? Är den tillräcklig för att uppfylla de legala säkerhetskraven? Är den tillräckligt säker i dag? Legala och tekniska frågeställningar kring kryptering berördes.

Ta del av Andrés och Connys presentation här. 

Ta del av Nordic Information Controls presentation här.

Hur påverkar övervakningslagstiftning i Sverige, EU och USA (och andra tredjeländer) dataskyddet?

Hur påverkar övervakningslagstiftning i Sverige, EU och USA (och andra tredjeländer) dataskyddet? Vad är senaste nytt rörande möjliggörande av transatlantiska dataflöden, diskussionerna mellan EU och USA? Får vi nu någon lösning som gör att vi i Europa kan börja arbeta med amerikanska leverantörer och ha personuppgiftsbehandling i USA?  

Ny övervakningslagstiftning är på gång i USA. I Sverige har vi signalspaning av FRA. Men vi har också Försvarsunderrättelsedomstolen som ska godkänna olika signalspaningsprojekt, FRA. Hur påverkar övervakningslagstiftning i Sverige, EU och USA (och andra tredjeländer) dataskyddet. På träffen den 24 november talade vi också om Bidens avtal rörande dataflöden från EU till USA och om ett adekvansbeslut från kommission kommer i framtiden (Privacy Shied 2.0). Får vi då ett Schrems 3? Bland andra talade advokat Conny Larsson. Conny är de registrerades ombud i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Ta del av presentationen  här. 

Sommarmingel på Hellström Advokatbyrå

Måndagen den 20 juni anordnade Forum för Dataskydd ett semidigitalt sommarmingel på Hellström Advokatbyrå om “Yttrandefrihet och integritetsskydd – två oförenliga storheter?“ Under kvällen fick vi lyssna till våra gästföreläsare Martin Brinnen, senior specialist på advokatfirman Kahn Pedersen, Anna Fernqvist Svensson, partner på Hellström Advokatbyrå, Erika Juvander Heveus, partner Hellström Advokatbyrå och Adina Schildt Gillion, jurist vid Cirio Advokatbyrå samt Institutet för Juridik och Internet. Tillsammans gick de igenom intressanta ämnen såsom databaser med utgivningsbevis och begreppet sharenting. 

Ta del av presentationen från Martin här. 

Ta del av presentationen från Anna och Erika här. 

Ta del av presentationen från Adina här. 

Webbinarium om rättslig grund med Forum för Dataskydd och Region Norr

Onsdagen den 20 april anordnade Forum för Dataskydd och Region Norr ett webbinarium om rättslig grund. Maria Leijon, Dataskyddsombud Länsstyrelserna och ordförande Forum för Dataskydd Region Norr. 

Under morgonens webbinarium diskuterades bland annat hur dataskyddsförordningen ställer krav på att behandling av personuppgifter ska ha så kallad rättslig grund. Dessa grunder finns uppräknade i artikel 6 och länsstyrelserna har gjort en genomlysning på beställning av sina ledningar av de rättsliga grunderna och då främst allmänt intresse och myndighetsutövning. Bakgrunden till utredningen är pågående diskussioner inom bland annat statsförvaltningen i vilken utsträckning det krävs att en enskild personuppgiftsbehandling eller informationsmängd har direkt stöd i lag för att rättslig grund ska föreligga.

Ta del av presentationen från Maria här. 

Ta del av rättsutredning från länsstyrelserna om rättslig grund här. 

 

Visselblåsning och dataskydd

Onsdagen den 6 april hölls ett semidigitalt event om visselblåsning och dataskydd i ljuset av den nya visselblåsarlagen.

Vi inledde kvällen med ett intro av Caroline Olstedt Carlström, ordförande för Forum för Dataskydd och Partner vid Cirio Advokatbyrå. Därefter fick vi ta del av ett intressant föredrag av Jan Tadeusz Stappers, EU Whistleblowing Specialist på WhistleB by NAVEX som berättade om organisationshantering av visselblåsning.

Avslutningsvis fick vi även lyssna till Johan Thörn Partner/Advokat, Johan Sundberg Partner/Advokat och Fredrik Eråker Senior Associate/Advokat från edpLaw Advokatbyrå som fortsatte den mycket intressanta och aktuella diskussionen kring det senaste om visselblåsning och hur man ska tänka kring detta.

Ett stort tack till edpLaw Advokatbyrå som sponsrade med en fantastisk lokal och WhistleB by NAVEX som såg till att alla fick gott att äta och dricka. Ett stort tack även till vår chatmaster för kvällen Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande Forum för Dataskydd och Partner Hellström Advokatbyrå som gjorde ett bra jobb med frågorna i chatten.

Ta del av presentation från Jan Tadeusz Stappers här. 

Ta del av presentation av edpLaw här. 

Tack för årsmöte 2022 i Forum för Dataskydd.

I samband med vårt årsmöte hölls ett efterföljande semidigitalt webbinarium där Stina Almström, Jurist för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), berättade om IMY:s undersökning av användning av molntjänster i offentlig sektor.  Förhoppningen är att samordnad vägledning och samordnade åtgärder ska främja en god efterlevnad av dataskyddsförordningen och ett adekvat skydd av personuppgifter. 

Ta del av presentationen här.

Vi fick även höra Karl-Fredrik Björklund, Partner på Hellström Advokatbyrå och vice ordförande Forum för Dataskydd och Caroline Olstedt Carlström, Partner Cirio Advokatbyrå och ordförande Forum för Dataskydd diskutera dataskyddsombudets roll och hur man bör se på kravet på oberoende. De gick även igenom några beslut från olika tillsynsmyndigheter och en del andra uttalanden i frågan. 

Ta del av presentationen här.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande medlemmar med rösträtt
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, minst två rösträknare tillika protokolljusterare
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse, se här
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, se här
 10. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 11. Beslut om motioner och förslag

11.1           Code of Conduct

 1. Beslut om ersättningar
 2. Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret
 3. Beslut om medlemsavgifter

14.1           Personligt medlemskap

14.2           Organisationsmedlemskap

 1. Beslut om budget för det kommande verksamhetsåret (tillika räkenskapsåret), se här
 2. Beslut om antal ledamöter, minst fem och högst elva i styrelsen
 3. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen
 4. Val av två revisorer och två ersättare
 5. Val av valberedning med minst två och högst sju ledamöter
 6. Övriga frågor

Styrelse 2022 från Valberedningen

Caroline Olstedt Carlström

Karl-Fredrik Björklund

Filip Johnssén

Kian Rozi

Maria Holmström Mellberg

Rose-Mharie Åhlfeldt

Simone Fischer Karlstad

Niklas Gustafsson

Henriette Wejdmark

Mattias Gotthold

Svitlana Jelisic

Tack till alla som deltog på årsmötet!

Webbinar om offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR

Torsdagen den 3 mars anordnade Forum För Dataskydd Region Norr ett webbinar tillsammans med Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun. Under morgonen behandlades ämnen såsom samspelet mellan GDPR och det regelverk i form av bl.a. arkivlagen och offentlighets-och sekretesslagen som myndigheter och offentligt ägda bolag har att följa.Tillsammans gick vi också igenom hur dessa lagar förhåller sig och interagerar med GDPR.

Ta gärna del av Erics presentation här: 

Internationella Dataskyddsdagen 2022

Fredag den 28 januari firade vi Internationella Dataskyddsdagen digitalt tillsammans med våra gäster och gästföreläsare.

Vi inledde kvällen med intro av Caroline Olstedt Carlström, Ordförande för Forum för Dataskydd och Advokat och Partner vid Cirio Advokatbyrå och dök rakt in i en presentation av David Törngren, Rättschef, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som bland annat talade om: Rättsligt ställningstagande om uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott.

Lukas Rottleb, Solution Engineering Lead från OneTrust diskuterade sekretess, förtroende och anpassning i en ”cookies-fri” värld. 

Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor Computer Science, University of Nijmegen and University of Groningen, The Netherlands diskuterade bland annat: ”Privacy Is Hard and Seven Other Myths”.

Avslutningsvis fick vi ta del av Johan Thörn, Co-founding partner, edpLaw Advokatbyrå och Johan Sundberg, Partner/Advokat edpLaw Advokatbyrå, som diskuterade trender och framtidsutsikter för dataskyddsåret 2022.

Stort tack till vår Chatmaster under kvällen:  Karl-Fredrik Björklund, Vice ordförande för Forum för Dataskydd och Advokat och Partner på Wikström och Partners.

Frågor och funderingar lyftes från gästerna i chatten och tillsammans diskuterade vi högt och lågt.

Stort tack till edpLaw Advokatbyrå som sponsrade oss med inspelningslokal under kvällen.

 

Ta del av David Törngrens presentation här. 

Ta del av Jaap-Henk Hoepmans presentation här.

Ta del av Johan Thörn och Johan Sundbergs presentation här.

 

Medlemserbjudande:

Ta gärna del av en eBok från OneTrust: How to Revamp Your First-Party Data Strategy with Privacy in Mind.

 

Årets glöggmingel 2021

Onsdag den 8 december anordnades årets sista event på Forum för Dataskydd.

Tillsammans med våra gäster och gästföreläsare träffades vi på årets glöggmingel.
Vi inledde med pepparkakor, mingel och glögg och fick sedan lyssna på en presentation av Florian Tannen, Partner, Baker McKenzie, som bland annat berättade om Transfer Impact Assessments samt diskuterade de praktiska aspekterna och de senaste nyheterna inom området. Vi fick även en uppdatering från de olika tyska tillsynsmyndigheterna med avsikten att lyfta fram lärdomar som kan vara relevanta för svenska företag.

Frida Orring, Samhällspolitisk chef Sverige, Microsoft, diskuterade tredjelandsöverföringar, föreläste om den globala kontexten och hur Microsofts arbete ser ut efter Schrems II-avgörandet och framåt.

Avslutningsvis fick vi ta del av Daniel Melin, Strateg på Skatteverket och arbetar primärt med frågor kring molntjänster och statlig it-drift, som tog emot frågor från Henriette Wejdmark, Pensionsmyndigheten och styrelseledamot i Forum för Dataskydd.

Frågor och funderingar lyftes från gästerna på plats och tillsammans diskuterade vi högt och lågt.

Vi vill rikta ett stort tack till våra fantastiska gästföreläsare som deltog under kvällen och till alla gäster.

Ett stort tack till Backer McKenzie som stod för lokal och förtäring för kvällen.

 

Ta del av Florian Tannens presentation HÄR

Ta del av Frida Orrings presentation HÄR

 

 

Dataskyddsombudets vänner - Arkivarien som kompis till DSO

Fredagen den 3 december anordnade Forum för Dataskydd ett lunch-webbinarium om Dataskyddsombudets vänner – Arkivarien som kompis till DSO.

Gästföreläsare för webbinariumet var:

Jenny Karlsson,  Arkivarie i länsstyrelsernas gemensamma organisation för informationssäkert och dataskydd och expert på arkivbildning i myndighetsgemensamma system, Maria Lejion, Dataskyddsombud vid länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation och ordförande för Forum för Dataskydd Region Norr och Mattias Gotthold, Vice ordförande för Forum för Dataskydd och grundare av Data Law Center.

Efter en inledning av Mattias Gotthold, gick vi rakt in i ämnet:

Är arkivarien en av dataskyddsombudets bästa kompisar?

Varför ska vi arkivera och vad ska egentligen arkiveras?

En vill spara allt och den andra vill kasta allt – kan det skapas en konflikt?

Vad kan Dataskyddsombudets göra för att underlätta för arkivarien?

 

Vi fick ta del av fantastiskt engagemang av alla digitala deltagare och diskuterade flertal frågor och funderingar som dök upp.

 

Stort tack till våra gästföreläsare och till alla digitala deltagare för ett härligt och spännande lunch-webbinarium tillsammans.

Ta del av presentationen HÄR

 

Digitalt Rundabordssamtal: Sociala medier utifrån ett GDPR perspektiv

Tisdagen den 30 november anordnade Forum för Dataskydd ett Rundabordssamtal där vi tittade närmare på sociala medier utifrån ett GDPR perspektiv.

Eric Lindström, kommunjurist och dataskyddsombud i Umeå kommun höll i presentationen och mötet.

Vi inledde med en introduktion av alla deltagare och sedan dök vi rakt in i sociala medier ”En problembeskrivning”. 

Ämne för morgonen: Användningen av sociala medier har alltid utgjort en utmaning ur ett GDPR perspektiv med avseende på personuppgiftsansvar, möjligheten att teckna avtal och överföringar till tredjeland. EU-domstolens dom Schrems II, som rörde Facebooks överföring av personuppgifter till USA, har gjort att frågan om sociala medieplattformars behandling av personuppgifter återigen hamnat i fokus.

Angående personuppgifter på de sociala kanalerna, har man verkligen landat rätt i dataskyddet? Vilken effekt får det? 

Vi lyfte funderingar och frågor från alla deltagare och diskuterade högt och lågt.

Ett stort tack till Eric Lindström för ett intressant Rundabordssamtal och även till alla digitala deltagare som lyfte kloka tankar och bjöd in till diskussion.

 

Presentationen finner du HÄR

 

Rundabordsamtalen arrangeras i samarbete med Nätverket för Dataskyddssamtal i Norr- och Västerbotten.

Semidigitalt webbinarium!

Måndag den 29 november anordnade Forum för Dataskydd ett semidigitalt webbinarium där vi fick lyssna på elektronisk övervakning – dataskydd, rättssäkerhet och samhällstrygghet. Vi fick även lyssna på ett föredrag om vårdgivarens behörighetsstyrning till patientuppgifter.

Vi kick-startade kvällen med en presentation av Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet och artikelförfattare om elektronisk övervakning i läroböcker och artiklar i juridiska tidsskrifter.

Hur är övervakningen reglerad och vilka utmaningar finns beträffande dataskydd och rättssäkerhet, hur kan dessa värden balanseras gentemot samhälleliga intressen som brottsbekämpning och samhällstrygghet i bredare bemärkelse?

Vi diskuterade högt och lågt, lyfte frågor och funderingar och gjorde en djupdykning i hur stater bedriver elektronisk övervakning för flera olika ändamål.

Efter en kort bensträckare och påfyllning av kaffe dök vi rak in i nästa ämne:

Behörighet till patientuppgifter med Niclas Skyttberg, Chefläkare i Aleriskoncernen, Karl-Fredrik Björklund, Vice ordförande för Forum för Dataskydd och Advokat och Partner på Wikström och Partners och Mattias Gotthold, Vice ordförande för Forum för Dataskydd och grundare av Data Law Center.

Hur ska vårdgivaren arbeta med behörighetsstyrning och vilka utmaningar finns? Hur ska analyserna utföras i praktiken, och vad händer om GDPR och övriga regler inte följs?

Tillsammans avslutade vi i diskussioner och mingel.

Stort tack till våra fantastiska gästföreläsare och till våra gäster för en inspirerande och spännande kväll tillsammans!

Tack även till Cirio Advokatbyrå som stod för lokal och förtäring under kvällen.

 

Ta del av Karl-Fredrik Björklunds presentation HÄR

Ta del av Mark Klambergs presentation HÄR

 

Vi kommer publicera fler presentationer inom kort.

Dataskyddsombudets vänner! Kan dataskyddsombudet lita på CISO:n?

Tisdagen den 16 november arrangerades ett webbinarium om dataskyddsombudets vänner.

Under webbinariumet fick vi ta del av kunskap och tankar från Tobias Ander, Chief Information Security Officer CISO, på Örebro kommun och Mattias Gotthold, vice ordförande Forum för dataskydd och grundare av Data Law Center.

Tillsammans gjorde vi en djupdykning av bland annat:

Vad gör en CISO?
Hur kan vi få CISO:n att förstå vikten av gott dataskydd, om de inte redan har förstått?
Informationssäkerhet och dataskydd. Är det inte samma sak?
Hur kan CISO:n underlätta dataskyddsombudets arbete?
Vad är dataskyddsombudets roll i ett LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet)?
Hur kan dataskyddsombudet och CISO:n samarbeta för att få största effekt i sina respektive perspektiv?

Stort tack till våra presentatörer Tobias Ander och Mattias Gotthold och tack till alla fantastiska deltagare som kom med kloka tankar och inspel!

Ta del av presentationen HÄR

 

Dataskyddsombudets vänner del 1

Torsdagen den 28 oktober arrangerades ett inledande webbinarium om Dataskyddsombudets vänner.

Vad är skillnaden på data protection manager och data protection officer? Hur får jag organisationen att lyssna? Vad är vägen till framgång?

Under webbinariumet fick vi ta del av kloka inspel, tankar och ett fantastiskt engagemang i chatten av alla deltagare.

Vi fick lyssna till praktiska tips om hur man kan implementera dataskyddsarbetet i praktiken – med riktiga Case från verkligheten.

Stort tack till våra fantastiska föreläsare!

Caroline Olstedt Carlström, Advokat och Partner vid Cirio Advokatbyrå och ordförande för Forum för Dataskydd

Maria Leijon, dataskyddsombud vid länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation och ordförande för Forum för Dataskydd Region Norr.

Ta del av presentationen HÄR

 

 

Nordic Privacy Arena 2021!

Stort tack för Nordic Privacy Arena 2021 – Vilket fantastisk event det blev!

Nedan finner du presentationer som presenterades under NPA 2021

Ta del av Jaap-Henk Hoepman: Här

Ta del av Marit Hansen: Här

Ta del av Egil Bergenlind: Här

Ta del av Erik Enocksson & Daniel Melin: Här

Ta del av Michael Hopp: Här

Ta del av John Bowman och Eleonor Duhs: Här

Ta del av Sjoera Nas: Här

Ta del av Eva Jarbekk: Här

Ta del av JoAnn Stonier: Här

Ta del av Daniel Westman: Här

Ta del av Pan Xuan och Steve Badger: Här

Vi vill passa på att påminna om att du fortfarande kan se NPA on Demand för en tid framöver.

Kika gärna in dina favoriter igen! Här

Vi ses 26-27 september på Nordic Privacy Arena 2022!

 

 

Fullmatat webbinarium!

Torsdagen den 17 juni arrangerades ett fullmatat webbinarium med fantastiska inspel, tankar och intressanta diskussioner om EU:s två nya standaravtalsklausuler och IMYs sex beslut som ett resultat av granskningen av 1177 Vårdguiden.

Medverkande under webbinariumet var:

Alisa Vekeman, Policy officer on international data flows and protection från EU-kommissionen

Magnus Bergström, it- och informationssäkerhetsspecialist på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Linn Alfredsson, Head of Legal Sweden, Microsoft

Säde Kanervisto och Ina Laurell från Cirio Advokatbyrå

Vi fick även ta del av expertpanel där vi bland annat fick lyssna till
Charlotte Kavtaradze, Privacy Advisor på Telenor AB,
Mattias Gotthold från Data Law Center

Moderator för eftermiddagen var Caroline Olstedt Carlström från Cirio Advokatbyrå och Forum för Dataskydd
Chatmaster: Karl-Fredrik Björklund från Wikström & Partners Advokatbyrå och Forum för Dataskydd

Material från webbinariet:

Ta del av Magnus Bergström presentation här

Ta del av Säde Kanervisto och Ina Laurell presentation här

Offentlig verksamhets användning av molntjänster samt utmaningar och åtgärder med anledning av Schrems II-målet

Tisdag den 23 februari 2021 arrangerades ett webbinarium om offentlig verksamhets användning av molntjänster.

Det är en stor efterfrågan på molntjänster även inom offentlig verksamhet vilket ställer stora krav på långsiktigt hållbara strategier, bland annat vid upphandlingar. Hur tänker man kring användningen av molntjänster inom offentlig verksamhet? Kan offentliga verksamheter få draghjälp av varandras arbete? Vilka utmaningar ställs verksamheter inför och vilka åtgärder har vidtagits med anledning av Schrems II-målet? Hur fungerar molntjänster i praktiken?

Medverkade på webbinariet gjorde:
Anna Forss, digital strateg, Försäkringskassan. En av handläggarna i ärendet Försäkringskassans vitbok om publika molntjänster i samhällsbärande verksamhet.
Daniel Melin, strateg på Skatteverket med fokus på molntjänster, datacenter och statlig IT-drift.
Juha Sallinen, GDPR Tech Finland, entreprenör och konsult som arbetar praktiskt med GDPR- relaterade frågor med fokus på datahantering.
Susanne Svanholm, digitaliserings- och dataskyddsjurist på Sveriges kommuner och Regioner
Nina Barzey, advokat på Bonde Barzey Advokatbyrå (moderator)

Material från webbinariet:

Ta del av Nina Barzeys presentation här.

Ta del av Juha Sallinens presentation här.

Missade du webbinariet kan du se inspelningen här.

För att komma åt inspelningen skriv in lösenord: dpwebinarium

Dataskyddets dag 2021

Torsdag den 28 januari 2021 arrangerade Forum för Dataskydd ett webbinarium där vi fick lyssna till Pan Xuan, grundare och VD för Privacy1, som pratade om inbyggt dataskydd i praktiken.

Vi fick även 2020 års löneundersökning presenterad för oss av Helena Didehvar, Senior Advisor, HR Commitment.

Ta del av Helenas presentation på svenska här och på engelska här (in english).

Ta del av Pan Xuans presentation här.

Schrems II - Vad har hänt sedan Schrems II-domen?

Tisdag den 8 december 2020 arrangerade Forum för Dataskydd ett uppföljningswebbinarium om Schrems II-domen. Nedan finns material från webbinariet.

Presentationen som användes vid webbinariet finns som pdf att ta del av här.

Nedan finns videoinspelningar av uppföljningswebbinairet om Schrems II-domen som Forum för Dataskydd arrangerade den 8 december 2020.

Lotta Kavtaradze sammanfattar de väsentligaste punkterna i EDPB:s rekommendationer. Se Lottas presentation här.

Maria Holmström Mellberg tar upp några praktiska aspekter på det interna arbetet i “Schrems-projekten”. Se Marias presentation här.

Alan Dahi berättar om NOYB:s synpunkter på rekommendationerna, vad NOYB har på gång framöver och vad som har hänt med de 101 klagomålen (engelska). Se Alans presentation här.

Daniel Westman pratar om framtiden för överföringar till tredjeland. Se Daniels presentation här.

Samspelet mellan GDPR & PSD2 - konkurrens och komplement

Onsdag den 2 december, 2020, fick vi lyssna till Anna Eidvall, partner på MAQS, och en av byråns mest erfarna advokater inom integritet och dataskydd och Mikael Satama Granberg, verksam inom MAQS arbetsgrupp Digital Business, med fokus på IT- och teknikrelaterade upphandlingar, outsourcing och transaktioner samt IT-avtal och relaterade förhandlingar

Du som inte hade möjlighet att delta vid tillfället kan nu ta del av webbinariet här och presentationen här.

Nyheter under året på dataskyddsområdet

Torsdag den 26 november, 2020,  fick vi lyssna till Hampus Stålholm – Dataskyddsspecialist på Synch och Jim Runsten – VD och grundare av Synch under ett webbinarium om nyheter under året på dataskyddsområdet.

Du som inte hade möjlighet att delta vid tillfället kan nu ta del av webbinariet här och presentationen här.

Göteborgs Stad - åtgärder och utmaningar Schrems II-målet

Kombinerat live-event och webbinarium!

Tisdagen den 29 september arrangerade Göteborgs Stad ett kombinerat live-event och webbinarium som handlade om konkreta åtgärder, utmaningar och vägar framåt för att hantera EU-domen om överföring av personuppgifter till USA, det så kallade Schrems II-målet.

Presentatör var Per Gustavsson, PhD, Säkerhetsarkitekt Intraservice, Göteborgs Stad

Du som inte hade möjlighet att delta vid tillfället kan nu ta del av webbinariet här och presentationen här.

Webbinarium 5G 8 september

Dataskyddsfrågor i en 5G-värld!

Den 8 september 2020 arrangerades ett webbinarium i samband med Forum för Dataskydds Extra Årsstämma. Vi fick då lyssna till tre experter på området:

Andres Suazo, Chef Telenor Sveriges mobilnät med ansvar för 5G-utrullningen, tjänsteplattformar och nätmodernisering.
Mathias Wikström, Telenor Sveriges Dataskyddsombud och ansvarig för Privacy Office.
Lotta Kavtaradze, Privacy Advisor på Telenor Sverige, aktiv i Forum för Dataskydd Region Stockholm.

Du som inte hade möjlighet att delta vid tillfället kan nu ta del av webbinairet här och presentationen här.

Webbinarium Schrems II-målet 6 augusti

Forum för Dataskydd hade förmånen att hålla ett välbesökt webbinarium (nästan 500 deltagare) som handlade om Schrems II-målet. Notera att en del av seminariet genomfördes på engelska (NOYB:s del).

Webbinariet behandlade bland annat dessa frågor: Vad innebär domen för organisationerna i praktiken och vad behöver man göra nu? Är det möjligt att använda standardavtalsklausulerna för överföringar till tredje land – och i så fall hur? Genom beslutet ogiltigförklaras en av de huvudsakliga transfer mekanismerna för överföring av data till USA; Privacy Shield.

Ta del av det inspelade webbinariet här. Presentationen hittar du här och artikeln som forumet publicerade på Mynewsdesk finns här. Tack för ditt deltagande, vi ses igen på nästa event!

Privacy by Design – A Vision on Practical Implementation

Webbinarum 24 juni 2020
Under webbinariet fick vi lyssna till Annika Sponselee, Partner och Privacy Team Leader i Deloitte Nederländerna samt Jan-Jan Lowijs, Senior Manager Deloitte Nederländerna. Tillsammans med dem djupdök vi i ämnet Privacy by Design (PbD) och hur det, i praktiken, kan implementeras i en organisation. Ta del av webbinariets presentation här.

Tillsyn och beslut under GDPR

Webbinarium 16 juni 2020
Vi har nu levt två år med GDPR. Efter en inledande fas då företag har lagt stora resurser på att kartlägga sina person- uppgiftsbehandlingar och anpassa verksamheten till de nya reglerna, ser vi nu ett ökat fokus på tillsyn och beslut. Såväl Datainspektionen som övriga nationella dataskyddsmyndigheter bedriver ett omfattande tillsynsarbete, som i vissa fall har lett fram till beslut om administrativa sanktionsavgifter. Enligt Datainspektionens årsrapporter för 2018 och 2019 inleddes totalt omkring 160 tillsynsärenden. I fem ärenden har beslut om administrativa sanktionsavgifter meddelats.

 • Hur går en tillsyn från Datainspektionen till?
 • Vilka befogenheter har Datainspektionen?
 • Hur kan man som företag förbereda sig inför en tillsyn

Erica Wiking Häger och Anders Bergsten från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ledde seminariet och presentationen hittar du här.

Lagar och regler

Välkommen på föreningsstämma 13 maj 2020

I samband med föreningsstämman kommer Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen, hålla en presentation om: ”Från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten – en spaning om vägen framåt, för myndigheten och för samhället i den snabbt pågående digitaliseringen.” Var: Webbinarium – Anmäl dig på länken nedan https://mailchi.mp/dpforum/arsmote2020 När: 15:00 – 17:30 Agenda: Inledning av Forumets ordförande Caroline Olstedt Carlström Presentation av Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, Datainspektionen Föreningsstämman börjar 15:30 Mer information hittar du under Årsstämma på medlemssidorna. Under rådande pandemi har vi beslutat att minimera det fysiska deltagandet i lokalen. Endast de personer som har aktiviteter med eventet kommer finnas i den lokal som vi sänder från.

Den andra sidan - vad är det vi försöker skydda vår information ifrån?

Webbinarium 22 april 2020
Pagero guidade oss genom de nya hoten och gav oss insikt i hur kriminella aktörer skapar omsättning för de tillgångar de stjäl ifrån seriösa aktörer. Vi fick bl.a insikt i hur Dark Net fungerar och vad som faktiskt händer med information efter att den blivit stulen. Du kan ladda ner presentationen här. För er som inte hade möjlighet att närvara kommer webbinariet köras igen. Vi återkommer med datum på vår hemsida.

Står Dataskyddsförordningen över nationell skadeståndsrätt?

Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR riktas mot felande organisationer, men står Dataskyddsförordningen över nationell skadeståndsrätt? Arbetet som dataskyddsombud (DSO) kräver ofta mycket tid och engagemang och DSO:s roll är bl.a. att informera och ge råd till ”högsta förvaltningsnivå” om deras skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. Samtidigt har VD ett tydligt operativt ansvar för verksamheten, och styrelseledamöterna sitter med det yttersta ansvaret.

Webbinariet anordnades i ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och Karl-Oskar Brännström, VD Aigine AB.

Här får du tillgång till materialet från Webbinariet.

Du kan se hela webbinariet på YouTube 

Seminarium om DSO:s ansvar och personligt skadestånd, 3 mars i Stockholm

Vilket ansvar har egentligen en DSO?

Det var temat på Forumets senaste seminarium den 3 mars hos Helio.

Johan Sundberg och Johan Thörn från DLA Piper och Karl Oskar Brännström från Aigine lyfte den viktiga frågan kring vad man borde oroa sig för och inte vad gäller skadestånd som DSO, VD eller styrelsemedlem. Du kan ladda ner presentationerna under föreläsarna.

Johan Sundberg och Johan Thörn, DLA Piper, pratade om arbetet som DSO. Ladda ner presentationen här. Karl-Oskar Brännström, VD Aigine AB, pratade om hur skadestånd fungerar i praktiken. Ladda ner presentationen här.

Dataskyddets dag 28 januari hos Nasdaq Stockholm

Kvällen inleddes med att Andreas Gustafsson, Senior Vice President and General Counsel Europe Nasdaq, hälsade alla välkomna till Nasdaq Stockholm. Ludovic Aigrot Nasdaqs Bryssel-team inledde med att tala om “what’s cooking” i Bryssel avseende innovation, digitalisering och dataskydd. Ladda ner presentationen här Helena Didehvar från HR Commitment, presenterade resultatet av årets lönekartläggning “Lönebarometern”. Ladda ner presentationen här Rapporten kan laddas ner här  Ben Slinn från Baker McKenzie, London, talade om dataskyddet i relation till Brexit ur ett EU och UK-perspektiv samt diskutera Schrems II-fallet. Ladda ner presentationen här

Karin Lönnheden, Julia Wångberg och Hans Kärnlöf från Datainspektionen redogjorde för rapporten om inkomna klagomål rörande det s.k. frivilliga utgivningsbeviset samt kommenterade sanktionsavgiften som utfärdats mot MrKoll. Ladda ner presentationen här Monica Wendleby berättade om sin nya bok och hur den kan vara ett stöd för personer verksamma inom dataskydd. Författaren ger både teoretiskt och praktisk stöd, samt kombinerar juridisk analys av komplexa frågeställningar med konkreta tips. Medlemserbjudande: Dataskyddsförordningen GDPR – För dataskyddsombud och andra ansvariga 400 kr exkl.moms Beställ boken här Erbjudandet gäller till 29 februari.

Glöggmingel 10 december hos MSA

Forum för Dataskydds årliga glöggmingel i Stockholm!  – Hur kontrollerar man säkerheten hos sina molnleverantörer inom EU?  För att våga lägga upp viktiga tjänster och produkter i molnet så måste vi kunna lita på våra molnleverantörer. Idag domineras både infrastruktur och teknik av ett fåtal stora aktörer (sk Hyperscalers). Föredraget gav en kort genomgång hur och varför EU valt att reglera marknaden genom lagar och certifieringsramverk för både privat som offentlig sektor. Vi kommer fick ta del Anders Jonsons, cyber security expert, tankar om bland annat:

 • EU reglerar Internet och molnleverantörer – Varför?
 • Varför bildades “The Hague forum for cloud contracting” Sept 2019?
 • Vad innebär ett gemensamt lagstadgat EU-certifieringsramverk för er?

Anders är internationell cyber security expert samt svensk representant och drafting member i CSP Cert. CSP Cert bildades 2017 av EU-kommissionens arbetsgrupp för Cyber Security Act med uppgift att arbeta fram förslag till certifieringsramverk för molnleverantörer inom EU. Ladda ner presentationen här.     Dataskyddsåret som gått Vi närmar oss slutet av det första hela året med dataskydd. Domslut, tillsynsärenden och teknikutveckling kommer i rasande takt och dataskyddsombudens roll tar sin form. Samtidigt är det inga stora överraskningar. Det här är ett jultal som lägger fokus på den mest väntade rättsutvecklingen i år, och som kopplar samman det juridiska med det tekniska arbete som redan pågått under lång tid. Vi fick ta del Amelia Andersdotters, teknisk konsult inom standardisering, tankar om bland annat:

 • Integritet eller identitet? Ordvalens makt över dataskyddsförståelse
 • FashionID och Planet49 – i gränslandet mellan revolution och sunt förnuft?
 • Begränsningar och möjligheter. Hur gör vi det här?

Amelia jobbar sedan flera år tillbaka med teknisk standardisering ur ett människo- och konsumenträttsperspektiv, och undersöker hur tekniska designval påverkar möjligheten för individer att bruka sina rättigheter. Hon är tidigare ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet, där hon mellan 2011 och 2014 bland annat arbetade med e-legitimation och dataskydd. Hon triangulerar mellan det abstrakta (matematik), det konkreta (affärsjuridik) och det principiella (policy). Läs hennes presentation här.

Mingel och seminarium - Delphi, Stockholm 10 september

Presentationsmaterial: Pdf

Dataskydd och antikorruption – Stockholm 13 juni

Sören Ömans presentation om arbetet med kommentaren till dataskyddsförordningen: https://www.youtube.com/watch?v=RdrmSkQl-7w&feature=youtu.be Ladda ner Sören Ömans presentation här. Paneldiskussion, dataskydd och antikorruptionsarbete: https://youtu.be/kIvk6LMXH8M

Inbyggt dataskydd och etisk behandling av personuppgifter – Göteborg 12 juni

Hans Kalldal: Presentation Referenser: Ladda ner

Regelefterlevnadskultur och informationssäkerhet – Luleå 25 april

I veckan släpps The Right to be Forgotten, en ny bok om GDPR, rätten att bli glömd, Google Spain-målet samt Storbritanniens Data Protection Act och Brexit. Boken är skriven av Paul Lambert, författare till bl a The Data Protection Officer: Profession, Rules and Role. Vi kan i samarbete med Hart Publishing erbjuda Forum för dataskydds medlemmar rabatt på boken och på sju andra titlar, däribland Brendan McGurks nysläppta bok om profilering och försäkringsrätt. Missa inte heller Legal Tech – A Practicioner’s Guide, som innehåller ett kapitel skrivet av Forum för dataskydds Fredrik Svärd. Använd koden CV7 för 20 procents rabatt när du beställer. Böcker som inte kommit ut än kan förbeställas. Läs mer om titlarna och beställ här: The Right to be Forgotten, Paul Lambert Data Profiling and Insurance Law, Brendan McGurk Collisions in the Digital Paradigm – Law and Rule Making in the Internet Age, David John Harvey Protecting Personal Information – The Right to Privacy Reconsidered, Andrea Monti & Raymond Wacks Data Protection and Privacy – The Internet of Bodies, Ronald Leenes, Rosamunde van Brakel, Serge Gutwirth & Paul De Hert Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things, Sebastian Lohsse, Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer Surveillance, Privacy and Trans-Atlantic Relations, David Cole, Federico Fabbrini & Stephen Schulhofer Legal Tech – A Practicioner’s Guide, Markus Hartung, Micha-Manuel Bues & Gernot Halbleib

Där informationssäkerhet möter dataskydd - Stockholm 9 april

Presentationer: Daniel Seid, Triage Sec Torbjörn Larsson, GiDDiR AB Video:  https://www.youtube.com/watch?v=MfuQzfcVTb4

Informationssäkerhet, molntjänster och upphandling - Stockholm 19 februari 2019

Presentationer: Nina Barzey, Bonde & Barzey Sara Wikström Jattu, Microsoft Huddinge kommun Video: https://www.youtube.com/watch?v=hovsfvkRI88&feature=youtu.be Övriga talares presentationer publiceras inom kort.

Bokerbjudanden januari 2019

GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken, andra upplagan  Monika Wendleby och Dag Wetterberg Köp boken för 460 kr här Plattformssamhället  Stefan Larsson och Jonas Andersson Schwarz (red) Beställ mot fraktkostnad (60kr) här De kan inte stoppa oss Mattias Beijmo Beställ boken för 159 kr här

Det går inte längre att ta del av erbjudandet!

GDPR och revision - Göteborg 3 december 2018

Ladda ner presentationen här.

Incidentrapportering och offentlighet - Stockholm 15 oktober

Inspelningen från seminariet publiceras inom kort. Presentation: Peter Nordbeck och Ängla Eklund, Delphi Presentation: Kian Rozi

Insamling av personuppgifter på nätet - Stockholm 20 september 2018

Seminarium: Insamling av personuppgifter på nätet – Stockholm 20 september 2018 Hela inspelningen kommer att publiceras på www.conzentio.se. För presentation, kontakta Conzentio på contact@conzentio.com.

IT, informationssäkerhet och GDPR - Malmö 27 september 2018

Presentation

Sommarmingel Stockholm den 14 juni 2018

https://youtu.be/1RgA6XaNsXo Vem är personuppgiftsansvarig och vem är personuppgiftsombud? – Föreläsning med Karl-Fredrik Björlund och Maria Holmström Mellberg. Samtliga presentationer från seminariet

Persondata i blockkedjan - Stockholm den 14 maj 2018

https://youtu.be/EvMkbPPEuo8 Presentationer: Fredrik Svärd och Caroline Olstedt Carlström, Forum för dataskydd Tage Borg, Scrive David Frydlinger, Lindahl Johan Sällström, Carechain

Medlemserbjudande: Köp nya GDPR-boken till reducerat pris

Forumets ordförande Caroline Olstedt Carlström är aktuell som medförfattare till GDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen. Som medlem kan du beställa boken till reducerat pris under en begränsad period. Använd den här blanketten.

Det går inte längre att ta del av erbjudandet!

GDPR och journalistik - Stockholm den 2 maj 2018

https://youtu.be/53jOrGiWOk4 Presentation: Forum för dataskydd Presentation: GDPR och medieföretagen

Seminarium: Ostrukturerat material, 1 mars 2018 (Växjö)

Presentation: GDPR och e-post

Seminarium: Kompetensförsörjning - Stockholm den 22 februari 2018

Lyssna på seminariet här  Presentation: Caroline Olstedt Carlström & Fredrik Svärd Datainspektionens GDPR-guide hittar du här Läs mer om Karlstad universitets dataskyddsutbildning här

Medlemserbjudande: GDPR - Förstå och tillämpa i praktiken

Vi kan i samarbete med Sanoma Utbildning erbjuda medlemmar att köpa Dag Wetterbergs och Monika Wendlebys bok GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken för 400 kr (ord. 511 kr). Beställ via e-post till anne.laurella@sanomautbildning.se. Ange leveransadress, fakturaadress samt att du är medlem i Forum för dataskydd.

Det går inte längre att ta del av erbjudandet!

Seminarium 2018-01-31 (Göteborg)

Presentation – Personuppgiftsbegreppet (Henrik Bengtsson) Dataskyddsförordningen i relation till utgivningsbevis, examensarbete av Erika Malmberg (Örebro universitet, HT17)

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart