EDPB har publicerat ett utkast till riktlinjer för uppkopplade fordon

Författare:

|

Datum:

|

Den 7 feb 2020 antog Europeiska dataskyddsnämnden, EDPB, ett utkast till riktlinjer för behandling av personuppgifter i samband med uppkopplade fordon.

Riktlinjerna omfattar personuppgifter som behandlas med användning av det uppkopplade fordonet som utbyts mellan fordonet och personliga enheter som är anslutna till det, t.ex. smartphones, samt uppgifter som samlas i fordonet och delas med tredje part. Riktlinjerna beskriver tillämpning av både GDPR och ePrivacy-direktivet i detta sammanhang.

EDPB har identifierat tre kategorier av personuppgifter som belyser särskilda problem:

  • Geolocation Data
  • Biometrisk data
  • Uppgifter om brottslighet

EDPB anser att geolocation data kan avslöja många personliga aspekter av en persons liv. Sådana uppgifter ska inte samlas in om de inte är ”absolut nödvändiga för syftet av behandlingen”. Biometrisk data kan omfatta användning av fingeravtryck, ögonrörelser, ansiktsigenkänning eller röststyrning av fordon. Användning av funktioner med biometrisk data bör inte vara obligatorisk och sådana uppgifter bör behandlas i realtid utan att sparas. Under vissa omständigheter kan vissa uppgifter som samlas in från uppkopplade fordon utgöra brottsuppgifter, t.ex. när hastighetsdata kombineras med geolocation data.

Läs mer här.