EDPB har publicerat ett utkast till riktlinjer för uppkopplade fordon

Den 7 feb 2020 antog Europeiska dataskyddsnämnden, EDPB, ett utkast till riktlinjer för behandling av personuppgifter i samband med uppkopplade fordon.

Riktlinjerna omfattar personuppgifter som behandlas med användning av det uppkopplade fordonet som utbyts mellan fordonet och personliga enheter som är anslutna till det, t.ex. smartphones, samt uppgifter som samlas i fordonet och delas med tredje part. Riktlinjerna beskriver tillämpning av både GDPR och ePrivacy-direktivet i detta sammanhang.

EDPB har identifierat tre kategorier av personuppgifter som belyser särskilda problem:

 • Geolocation Data
 • Biometrisk data
 • Uppgifter om brottslighet

EDPB anser att geolocation data kan avslöja många personliga aspekter av en persons liv. Sådana uppgifter ska inte samlas in om de inte är ”absolut nödvändiga för syftet av behandlingen”. Biometrisk data kan omfatta användning av fingeravtryck, ögonrörelser, ansiktsigenkänning eller röststyrning av fordon. Användning av funktioner med biometrisk data bör inte vara obligatorisk och sådana uppgifter bör behandlas i realtid utan att sparas. Under vissa omständigheter kan vissa uppgifter som samlas in från uppkopplade fordon utgöra brottsuppgifter, t.ex. när hastighetsdata kombineras med geolocation data.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart