Årsmöte

Du som medlem blir kallad till Forum för Dataskydds årsmöte en gång om året.
Kallelsen skickas ut per e-post samt publiceras på denna sida.

Välkommen till fysiskt årsmöte torsdagen den 30 mars

Varmt välkommen till Forum för Dataskydds årsmöte 2023. Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte som i år kommer att hållas fysiskt. För att ladda ner kallelsen klicka här. 

Datum och tid: Torsdagen den 30 mars kl. 15:30. Årsmötet håller på till kl. 16:30 och därefter fortsätter vi med intressanta föredrag till ca kl. 18:30 med efterföljande mingel. 

Fysisk plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. 

Lokal: Hörsal/Ljusgård. Registrering sker i Mannheimer Swartlings reception mellan klockan
15:00-15:20.

Anmälan är öppen från och med idag torsdagen den 2 mars  t o m onsdagen den  22 mars. Anmäl ditt deltagande till det fysiska årsmötet här.

Agenda:
Kl. 15:25 Inledning av Forumets ordförande Caroline Olstedt Carlström
Kl. 15:30-16:30 Årsmöte
Kl. 16:30-16:55 Paus
Kl. 17:00-18:00 Föredrag av Martin Brinnen och Daniel Westman
Kl. 18:05-18:30 Presentation av Lönebarometern med Karl-Fredrik Björklund, Forum för Dataskydd
Kl.18:30-18:35 Avslutande ord av Caroline Olstedt Carlström
Kl.18:35-20:00 Efterföljande mingel

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande medlemmar med rösträtt
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, minst två rösträknare tillika protokolljusterare
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse, se här.
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, se här.
 10. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelse
 11. Beslut om motioner och förslag
 12. Beslut om ersättningar
 13. Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret
 14. Beslut om medlemsavgifter
  14.1 Personligt medlemskap
  14.2 Organisationsmedlemskap
 15. Beslut om budget för det kommande verksamhetsåret (tillika räkenskapsåret) se här.
 16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, minst fem och högst elva
 17. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen
 18. Val av två revisorer och två ersättare (varav en revisionsfirma och en huvudansvarig revisor)
 19. Val av valberedning med minst två och högst sju ledamöter
 20. Övriga frågor

Valberedningen föreslår årsmötet att välja sittande styrelse till ledamöter ytterligare ett år enligt följande:

Caroline Olstedt Carlström, ordförande omval till årsmöte 2024
Karl-Fredrik Björklund, kassör omval till årsmöte 2024
Mattias Gotthold, ledamot omval till årsmöte 2024
Maria Holmström Mellberg, ledamot omval till årsmöte 2024
Filip Johnssén, ledamot omval till årsmöte 2024
Rose-Mharie Åhlfeldt, ledamot omval till årsmöte 2024
Simone Fischer-Hübner, ledamot omval till årsmöte 2024
Niklas Gustafsson, ledamot omval till årsmöte 2024
Svitlana Jelisic, ledamot omval till årsmöte 2024

Nyval av:
Lizette Jorlin, ledamot nyval till årsmöte 2024
Moa Mörner, ledamot nyval till årsmöte 2024

Valberedning:
Bo Johan Wigfeldt
Charlotta Sandström
Maria Wellmert

Valberedningen föreslår MOORE Allegretto AB med huvudansvarig Elias Haraldsson som auktoriserad revisor och Benny Sundholm (omval) som lekmannarevisor med ersättare Emilia Larson fram till årsmötet 2024.

Du som medlem och inte kan delta fysiskt på plats, har möjlighet att rösta via ombud. Förslag till ärenden, motioner, som skall behandlas på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 15 mars 2023. Förslag skickas till info@dpforum.se Vänligen märk ämnesraden med ”Årsmöte 2023”.