Meta vill använda Facebook-data för att träna AI

Författare:

|

Datum:

|

Meta möter starkt motstånd i Europa för att företaget vill utnyttja användardata för att träna AI utan att först be om deras samtycke. Max Schrems och hans organisation Noyb (None of your business) har lämnat in klagomål i flera länder och hävdar att Meta bryter mot EU:s  allmänna dataskyddsförordning, GDPR. Det norska konsumentrådet stöder Noybs klagomål som lämnats in till den norska dataskyddsmyndigheten.

Ny integritetspolicy från 26 juni 2024

Metas nya integritetspolicy som träder i kraft den 26 juni 2024 tillåter Meta att använda personliga inlägg, privata bilder och digitala fotspår från miljarder användare som går så långt bak som år 2007 för att träna “AI-teknik”. Meta hävdar att bolaget har ett ”berättigat intresse” att använda personuppgifterna utan att be om användarnas samtycke. Noyb anser dock att detta är juridiskt tveksamt. 

Klagomål i elva EU-länder

Noyb understryker att Metas praxis bryter mot flera bestämmelser i GDPR, särskilt kraven på transparens, rätten att bli bortglömd och dataskyddsprinciperna. Vidare hävdar organisationen att Metas policy är för bred och inte tydligt avgränsar när och hur personuppgifter får användas för att träna bolagets AI. Detta medför enligt Noyb betydande risker för användarnas personliga integritet. Särskilt eftersom de inte får specifik information om syftet med att deras personuppgifter behandlas för att träna AI:n.

Meta gör det komplicerat att avstå

Det norska konsumentrådet hävdar också att Meta gör det svårt för användare att välja bort att deras personuppgifter används för att träna bolagets AI. Detta eftersom de måste navigera genom komplicerade användargränssnitt och ange personliga skäl till att de vill slippa att AI:n tränas på deras persondata. Noyb och norska konsumentrådet hävdar att detta tillvägagångssätt bryter mot GDPR:s krav på att hanteringen av samtycke ska vara enkel. Båda organisationerna anklagar Meta för att vältra över bolagets ansvar att skydda personuppgifter på konsumenterna själva. 

Dataskyddsmyndigheterna i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Irland, Nederländerna, Norge, Polen och Spanien kommer nu att behöva ta ställning till klagomålen

Läs mer: