Dataskyddsombudets roll

Dataskyddsombudet (DPO) ersatte personuppgiftsombudet i den förra Personuppgiftslagen (PuL).

Din roll är att ge råd och informera organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du ska också bevaka att reglerna följs och vara kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten(IMY).

Du kan vara både anställd och arbeta som konsult. Du behöver ha yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna och du ska kunna agera självständigt och oberoende inom organisationen.

Ansvarsfrågan är viktig. Det är inte du som ombud som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och arbetssätt för att säkerställa att kraven efterföljs. Vill du veta mer om detta rekommenderar vi att du blir medlem. Det ger dig tillgång till presentationer, webbinarier och seminarier som berör ämnen inom området. Du får också tillgång till ett stort nätverk av likasinnade som möts under olika tillfällen varje år. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@dpforum.se så hjälper vi dig vidare.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart