Webbseminarium: Brexit och datatransfers

Författare:

|

Datum:

|

Se Forum för dataskydds och Bristows seminarium om datatransfers efter Brexit här.

Talare: Robert Bond, partners vid Bristows, och Caroline Olstedt Carlström, ordförande för Forum för dataskydd.