Video: IT-säkerhet och upphandling av molntjänster

Författare:

|

Datum:

|

Se Nina Barzeys föreläsning om IT-säkerhet, molntjänster och upphandling från Forum för dataskydds seminarium i Stockholm den 19 februari 2019 här.

Bilderna finns tillgängliga i Powerpoint-format under medlemssidorna.