Video: Incidentrapportering med Delphi och Datainspektionen

Författare:

|

Datum:

|

Missade du måndagens seminarium om incidentrapportering och offentlighet? Se hela seminariet här. Med Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande i Forum för dataskydd, Kian Rozi, informationssäkerhetsexpert, Delphis Peter Nordbeck och Ängla Eklund samt Alli Abdulla från Datainspektionen.

Vi återkommer till ämnet vid Nordic Privacy Arena i november (Stockholm 12-13 november), då med hjälp av bl a Durgesh Gupta vid Nasdaq i New York.

Karl-Fredrik Björklund, Carler och Forum för dataskydd: 0:00
Peter Nordbeck och Ängla Eklund, Delphi: 9:12
Kian Rozi, informationssäkerhetsexpert: 44:20
Alli Abdulla, Datainspektionen: 1:05:29

Presentationer från seminariet hittar du under medlemssidorna. Där hittar du också merparten av våra seminarier framöver. Vi börjar också inom kort med webbinarier.