Vet Google vad du köper offline?

Google har tidigare anklagats för att på olika sätt ha kartlagd användares beteenden utanför den digitala miljön, bl a med hjälp av data insamlad av appen Google Maps.

Nya uppgifter gör gällande att företaget samarbetat med Mastercard för att samköra uppgifter om interaktioner med Googles annonser med korttransaktioner offline. Syftet ska ha varit att ta reda på vilka produkter användarna köper i fysiska butiker efter att ha exponerats för annonser på nätet. Enligt företagen har uppgifterna anonymiserats.

Möt JoAnn Stonier,  Chief Data Officer för Mastercard worldwide, på Nordic Privacy Arena i Stockholm den 12-13 november. Vi diskuterar bl a data ethics, ad tech och spårning och konsumenters attityder till personuppgiftsbehandling.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart