Viktig vägledning gällande personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har tagit fram en vägledning som tydligt framhäver gränsdragningen mellan organisationer som är personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Den organisation som är personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och på vilket sätt en viss hantering av personuppgifter ska ske. En organisation kan ta hjälp av någon annan för den faktiska hanteringen och då blir den hjälpande organisationen ett personuppgiftsbiträde.

Datainspektionen haft ledande roll

Vägledningen som EDPB har publicerat fokuserar på gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och -biträde. Den beskriver även vilka följderna blir av att ha en viss roll och vad som måste ingå i det personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas mellan organisationen med ansvar och den som är biträde. Förutom detta innehåller vägledningen en beskrivning av ett gemensamt personuppgiftsansvar och hur ansvaret ska fördelas mellan dessa.

Vägledningen har tagits fram EU-gemensamt i en arbetsgrupp där den svenska Datainspektionen haft en ledande roll.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart