Vägledning för barn och ungas rättigheter på nätet

Författare:

|

Datum:

|

Tillsammans med Barnombudsmannen och Statens Medieråd har Datainspektionen tagit fram en vägledning för barn och ungas rättigheter på nätet. Vägledningen innehåller fakta, råd och konkreta checklistor. Vägledningen publicerades i dag på Datainspektionens hemsida och syftet med den är att göra internet till en tryggare och säkrare plats för barn och unga.

Barnkonventionen med utgångspunkt

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, säger att det ur ett barnperspektiv finns ett behov av trygga och säkra digitala miljöer som är anpassade för barn och unga samt att de som skapar tjänster som riktar sig till denna målgrupp måste utforma tjänsten med barnets bästa i fokus men även med barnkonventionen som utgångspunkt.

Digitalisering av skola

Digitaliseringen av skolan och tillgången till uppkopplade enheter har stor påverkan på barn och unga i deras vardag och många barn ägnar stora delar av sin fritid även i det digitala landskapet i form av spel och sociala plattformar. Lena Lindgren Schelin, generaldirektör vid Datainspektionen poängterar att enligt GDPR ska barns personuppgifter ha särskilt skydd eftersom de kan vara mindre medvetna om eventuella risker, följder och skyddsåtgärder när det gäller deras personuppgifter.

Läs mer här.