Utskott i EU-parlamentet röstade för dataakten – företag ska dela data

Författare:

|

Datum:

|

Författare: Kave Noori

Europaparlamentets utskott för industri, forskning och energi har antagit ett förslag till förordning om harmoniserade regler för privatpersoners och företags rättvisa tillgång till och rätt att använda industridata. På engelska heter den Data act och på svenska har den både kallats dataakten och dataförordningen. 

Enligt ett pressmeddelande som publicerades på Europaparlamentets webbplats torsdagen den 9 februari 2023 syftar lagförslaget till att minska vanliga barriärer som hindrar företag och konsumenter från att få tillgång till kritiska uppgifter och samtidigt ge fler offentliga och privata aktörer möjlighet att dela med sig av uppgifter.

En rättvis tillgång till data ska bidra till utvecklingen av tjänster, med särskild inriktning på sektorn för artificiell intelligens, som behöver stora mängder data för att träna algoritmer och innovativa lösningar.   

I pressmeddelandet betonas det att ökad tillgång till data skulle kunna sänka priserna för eftermarknadstjänster och reparation av uppkopplade enheter samt främja innovation i den snabbt framväxande digitala världen, där data blir allt mer värdefull. 

Lagen kommer att ge användarna tillgång till de uppgifter som de genererar genom sin egen anvädning, men förordningen klargör också vem som får tillgång till uppgifterna och vilka villkor som gäller för tillgången och säkerställer att affärstransaktionerna bygger på juridiska avtal.   

Förslaget till förordning gör det också möjligt för företagen att kontrollera vilken typ av data de kan dela med sig av. Tillverkarna ges rätt att neka tillgång till vissa kritiska data ”by design” så att de kan skydda sina affärshemligheter från konkurrenter som skulle kunna utnyttja datan för att bakvägen återkonstruera en viss apparat eller tjänst. 

”Dataakten kommer att vara en absolut revolutionerande åtgärd som ger tillgång till en nästan oändlig mängd högkvalitativa industridata. Konkurrenskraft och innovation är en del av dess DNA”, säger Pilar del Castillo Vera, EU-parlamentariker och föredragande (artikelförfattarens översättning av citatet till svenska).

Europaparlamentet har också röstat om ett tillägg så att lagen ska skydda små och medelstora företag från potentiellt oskäliga avtalsvillkor som formulerats av väletablerade företag med en starkare förhandlingsposition. Lagen justerar maktbalansen till förmån för de små och medelstora företagen. 

Enligt lagförslaget kommer den offentliga sektorn vid kriser som skogsbränder och översvämningar ha rätt att skaffa sig tillgång till och rätt att använda uppgifter som innehas av privata aktörer. Lagförslaget innehåller strikta regler och villkor för hur offentliga myndigheter kan bereda sig tillgång till uppgifter.

Eftersom data anses vara den viktigaste drivkraften bakom innovationer i den digitala världen kommer den föreslagna lagen att göra det lättare för användren att byta mellan leverantörer av molntjänster och andra digitala tjänster som bearbetar data. 

Utskottet röstade för dataakten, 59 ledamöter röstade för och 11 avstod. Lagförslaget skickas nu till plenum, enligt planen ska Europaparlamentet rösta om lagförslaget mellan den 13-16 mars 2023. 

Dataakten förklarad med exempel
Vi genererar ständigt enorma mängder data bara genom saker vi gör i vardagen. När du lyssnar på musik på Spotify eller när du gör dig en varm dryck från kaffemaskinen i personalrummet produceras data om vad du lyssnat på, vad kollegorna på din arbetsplats helst dricker och kanske även statistik om hur många koppar som kan serveras innan kaffemaskinen måste underhållas. Genom dataakten kommer företag som Spotify och kaffemaskintillverkaren inte kunna hålla all denna värdefulla information för sig själva. De kommer under kontrollerade former tvingas dela mig sig av viss användningsdata så att andra företag och myndigheter kan använda dem för att utveckla nya produkter och tjänster.

Läs mer 

Europaparlamentets pressmeddelande (9 februari 2023, engelska)

Europaparlamentets utredningstjänsts promemoria som förklarar dataakten (från Oktober 2022, engelska)

Europaparlamentets utredningstjänst podcastavsnitt som förklarar dataakten (endast ljud, utan undertext, engelska) 

EU-kommissionens pressmeddelande om dataakten (22 februari 2022)