Utredning av smarta städers utveckling

Hösten 2019 inledde den nederländska dataskyddsmyndigheten en utredning av smarta städers utveckling. De delger några första resultat som kan vara intressanta. Utredningen förväntas vara slutförd efter sommaren.  

Det handlar om forskning som den nederländska dataskyddsmyndigheten startade 2019 där fokus ligger på behandling av personuppgifter i det offentliga rummet. De kartlägger hur kommuner hanterar personlig integritet för både invånare och besökare. 

För mer detaljerad information och de första resultaten, ta del av forskningsdokumentet här

Konsekvensbedömning måste göras

Under utredningen har dataskyddsmyndigheten begärt att kommunerna bland annat ska utföra konsekvensbedömningar. Detta för att kartlägga olika integritetsrisker. Några av de tips myndigheten gett kommunerna är att de ska vara uppmärksamma på kvaliteten på konsekvensbedömningen, hålla konsekvensbedömningen uppdaterad samt att engagera medborgarna i utvecklingen av smarta stadsapplikationer innan ett sådant projekt inleds.

Utöver dessa tips rekommenderar dataskyddsmyndigheten att kommunerna tydligt ska identifiera vem som är ansvarig för vad i arbetet. Vem är det som till exempel rapporterar in en dataöverträdelse om något går fel? Kan medborgare som vill begära ut sina uppgifter vända sig till kommunen eller måste de vända sig till en annan part?

Slutresultat beräknas publiceras efter sommaren

På grund av COVID-19 pandemin kommer utredningen att slutföras senare än vad dataskyddsmyndigheten först planerat. De räknar med att kunna publicera slutresultaten av utredningen efter sommaren.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart