Utredning av klagomål gällande rätten till registerutdrag och radering

Författare:

|

Datum:

|

Datainspektionen inleder utredningar av klagomål från enskilda personer gällande rätten till registerutdrag och radering.

I oktober rapporterade vi om att Datainspektionen publicerat en rapport gällande de vanligaste förekommande klagomålen som inkommit till myndigheten sedan GDPR infördes i maj 2018. Det framkom i rapporten att rätten till radering och rätten till registerutdrag var de vanligaste skälen till klagomål hos Datainspektionen.

Utredning inleds

Nu inleder Datainspektionen utredningar av ett antal av de klagomål som inkommit gällande enskilda personers rätt till radering och registerutdrag.

Läs mer här.