Uppdaterad vägledning om dataskyddsregler som är särskilt relevanta i samband med anställningsförhållanden

Författare:

|

Datum:

|

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har publicerat en uppdaterad vägledning om dataskyddsregler som är särskilt relevanta i samband med anställningsförhållanden. Vägledningen innehåller bland annat regler om lagring, överföring och radering av personuppgifter men även anställdas och sökandes rättigheter till lediga tjänster och kontroll av anställda.

Grundval till revidering av vägledning

Revideringen av vägledningen har delvis gjorts på grundval av diskussioner med representanter från arbetsmarknadens parter om fackliga företrädares användning av arbetsgivarens IT-utrustning.

Läs mer här.