Uppdaterad information kring kamerabevakning

Med anledning av att Datainspektionen fått många frågor kring kamerabevakning i flerbostadshus har de nu tagit fram ny information gällande denna typ av kamerabevakning. Informationen riktar sig till både den som vill bevaka samt den som blir bevakad och går att finna på Datainspektionens webbplats.

Den 16 juni i år kunde vi rapportera om en granskning Datainspektionen gjort av en bostadsrättsförening. Granskningen gällde användandet av kamerabevakning i en fastighet, där man sedermera kunde konstatera att bostadsrättsföreningen handlat fel. Det handlade om kamerabevakning i fastighetens entré samt trapphus vilket ledde till att bostadsrättsföreningen blev ålagd att betala 20 000 kr i sanktionsavgift.

Bevakningsintresset avgörande

Vad innebär dataskyddsförordningen och kamerabevakning, vilka rättigheter har den som bevakas? Rätten till att inte bli bevakad – finns den? Väger intresset av att bevaka tyngre än de boendes integritetsintresse? Datainspektionen reder bland annat ut dessa frågor och vägleder både den som vill bevaka samt den som blir bevakad genom att illustrera ett flertal konkreta exempel på sin webbplats. Bevakningsintresset är avgörande och en bedömning av om tilltänkt bevakning är tillåten eller inte krävs.

Det är syftet som styr

Syftet sätter ramarna för hur en bevakning får bedrivas. Endast bevakning av det som är nödvändigt med anledning av ert syfte är tillåtet. Om syftet är att utreda, förhindra eller beivra brott måste det gå att bevisa att det kan finnas problem med brottslighet på just den plats kamerabevakningen sker. Därefter måste bevakningsintresset vägas mot rätten att inte bli bevakad i sin hemmiljö.

Läs mer på Datainspektionen.se

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart