Tyskt försäkringsbolag ålagd sanktion om 1 240 000 euro

Det tyska försäkringsbolaget AOK Baden-Württemberg blir ålagd sanktion om 1 240 000 euro för otillräckligt samtycke vid marknadsföring. 

Datainsamling i samband med tävlingar

AOK Baden-Württemberg anordnade tävlingar vid olika tillfällen mellan 2015-2019 där de i samband med tävlingarna samlade in personuppgifter om deltagarna, inklusive anknytning till sjukförsäkringsbolag. Utöver detta ville AOK även använda deltagarnas data för reklamändamål, för att säkerställa att endast data från tävlande deltagare som redan samtyckt till användning av uppgifterna för marknadsföringsändamål användes.

Brister i förfarandet

Det framkom dock brister i förfarandet och över 500 deltagares personuppgifter hade nyttjats utan fullvärdigt samtycke. När bristerna uppdagades stoppade bolaget alla försäljningsåtgärder och en arbetsgrupp för dataskyddsfrågor sattes ihop. Dessutom reviderades bolagets interna processer och kontrollstrukturer. Utöver detta ska ytterligare åtgärder vidtas i nära samarbete med den tyska dataskyddsmyndigheten (LfDI). 

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart