Tyskt försäkringsbolag ålagd sanktion om 1 240 000 euro

Författare:

|

Datum:

|

Det tyska försäkringsbolaget AOK Baden-Württemberg blir ålagd sanktion om 1 240 000 euro för otillräckligt samtycke vid marknadsföring. 

Datainsamling i samband med tävlingar

AOK Baden-Württemberg anordnade tävlingar vid olika tillfällen mellan 2015-2019 där de i samband med tävlingarna samlade in personuppgifter om deltagarna, inklusive anknytning till sjukförsäkringsbolag. Utöver detta ville AOK även använda deltagarnas data för reklamändamål, för att säkerställa att endast data från tävlande deltagare som redan samtyckt till användning av uppgifterna för marknadsföringsändamål användes.

Brister i förfarandet

Det framkom dock brister i förfarandet och över 500 deltagares personuppgifter hade nyttjats utan fullvärdigt samtycke. När bristerna uppdagades stoppade bolaget alla försäljningsåtgärder och en arbetsgrupp för dataskyddsfrågor sattes ihop. Dessutom reviderades bolagets interna processer och kontrollstrukturer. Utöver detta ska ytterligare åtgärder vidtas i nära samarbete med den tyska dataskyddsmyndigheten (LfDI). 

Läs mer här.