Två franska företag döms till böter om 2,25 miljoner euro respektive 800 000 euro

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, CNIL, bötfäller Carrefour France om 2,25 miljoner euro och Carrefour Banque om 800 000 euro.

Brister i hantering av kund- & användardata

Efter att CNIL mottagit flertalet klagomål mot Carrefour-gruppen inleddes kontroller av företagen i maj och juli 2019. Man upptäckte då brister i hanteringen av kund- och användardata vilket ledde till beslut om att inleda ett sanktionsförfarande mot företagen. Myndigheten beslutade senare att bötfälla Carrefour France med 2,25 miljoner euro och Carrefour Banque med 800 000 euro.

Brott mot cookies och begränsad lagringstid för data

CNIL noterade bland annat att när en användare ansluter till webbplatsen carrerfour.fr eller carrerfour-banque.fr placeras flera kakor automatiskt på skärmen samt att flera av kakorna används för reklam utan användarens samtycke. Myndigheten har även noterat att det finns uppgifter om mer än 28 miljoner inaktiva kunder sparade.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart