Tusla Child and Family Agency bötfälls med 75 000 euro.

Den irländska motsvarigheten till Datainspektionen, Data Protection Commission (DPC), ålägger Tusla Child and Family Agency böter på 75 000 euro.

Det handlar om tre fall av personuppgiftsöverträdelser som Tusla själva anmält till DPC. De tre fallen handlar om att Tusla har överlämnat dokument som innehållit personuppgifter till tredje part. Det första tillfället lämnade de över en fostervårdsadress till två fosterbarns biologiska far. Den andra gången gav Tusla en person som anklagats för sexuella övergrepp mot barn hem- och skoladress till det berörda barnet. Det tredje fallet handlar även detta om att Tusla gett ut ett fosterbarns adress och kontaktuppgifter till en släktning. Alla tre fallen ska ha skett oavsiktligt från Tuslas sida.

Beslut

I beslutet konstaterades att Tusla har överträtt artikel 32.1 i GDPR genom att inte genomföra lämpliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för den risk som utgörs av dess behandling av personuppgifter med avseende på dess delning av dokument med tredje part. Det konstaterades också att Tusla överträdde artikel 33.1 i GDPR genom att inte underrätta DPC om den tredje överträdelsen utan onödigt dröjsmål.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart