Undantag att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken

Författare:

|

Datum:

|

From 1 augusti kan aktörer inom kollektivtrafiken i vissa fall slippa ansöka om tillstånd för kamerabevakning, skriver Datainspektionen på deras hemsida. Det gäller bland annat kamerabevakning i brottsförebyggande syfte och för att upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. 

Inte automatiskt lagligt

Viktigt är att komma ihåg att undantaget inte innebär att det automatiskt blir lagligt med kamerabevakning utan att det i regel krävs att den bevakade platsen ska vara brottsutsatt. Det behövs även alltid göras en bedömning av bevakningsbehovet i varje enskilt fall, samt vägas mot integritetsintresset på den aktuella platsen.

Behovet tyngre än intrånget

Behovet av kamerabevakning behöver väga tyngre än intrånget på den enskilda människan som rör sig i det bevakade området. På det bevakade området måste det även tydligt framkomma att området är kamerabevakat.

Läs mer här.