Undantag att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken

From 1 augusti kan aktörer inom kollektivtrafiken i vissa fall slippa ansöka om tillstånd för kamerabevakning, skriver Datainspektionen på deras hemsida. Det gäller bland annat kamerabevakning i brottsförebyggande syfte och för att upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. 

Inte automatiskt lagligt

Viktigt är att komma ihåg att undantaget inte innebär att det automatiskt blir lagligt med kamerabevakning utan att det i regel krävs att den bevakade platsen ska vara brottsutsatt. Det behövs även alltid göras en bedömning av bevakningsbehovet i varje enskilt fall, samt vägas mot integritetsintresset på den aktuella platsen.

Behovet tyngre än intrånget

Behovet av kamerabevakning behöver väga tyngre än intrånget på den enskilda människan som rör sig i det bevakade området. På det bevakade området måste det även tydligt framkomma att området är kamerabevakat.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart