Stort intresse för GDPR i Almedalen

“Digitaliseringen” stod i fokus i Almedalen i år. Många seminarier handlade om personlig integritet i den digitala miljön, ett tjugotal av dem specifikt om dataskyddsreformen.

Vi var på plats och diskuterade integritet och affärsnytta med Chef, Kry och ICA, GDPR-förberedelser med Microsoft, Ekobrottsmyndigheten och konsulten och forskaren Daniel Westman samt integritetsaspekter på ny teknik med bl a Konsumentverket och Svensk Handel. Vi lyssnade också på seminarier om övervakning och brottsbekämpning, blockkedjetekniken och näthat.

 

Det är positivt att dataskyddsreformen och frågor om datalagring, automatiserade beslut, algoritmstyrd marknadsföring m.m. nu diskuteras även i bredare kretsar. Vi märker ett ökat intresse för dataskyddsfrågor bland såväl företag som konsumenter, och räknar med ännu större tryck på de här frågorna nästa år när förordningen börjat gälla som lag i Sverige.

Vi tar nu till oss intrycken från årets diskussioner när vi planerar forumets närvaro inför Almedalen 2018.


Tidningen Chefs seminarium om dataskyddsförordningen och digital affärsutveckling


Microsofts seminarium om omställningen till det nya regelverket

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart