Stort intresse för GDPR i Almedalen

Författare:

|

Datum:

|

”Digitaliseringen” stod i fokus i Almedalen i år. Många seminarier handlade om personlig integritet i den digitala miljön, ett tjugotal av dem specifikt om dataskyddsreformen.

Vi var på plats och diskuterade integritet och affärsnytta med Chef, Kry och ICA, GDPR-förberedelser med Microsoft, Ekobrottsmyndigheten och konsulten och forskaren Daniel Westman samt integritetsaspekter på ny teknik med bl a Konsumentverket och Svensk Handel. Vi lyssnade också på seminarier om övervakning och brottsbekämpning, blockkedjetekniken och näthat.

 

Det är positivt att dataskyddsreformen och frågor om datalagring, automatiserade beslut, algoritmstyrd marknadsföring m.m. nu diskuteras även i bredare kretsar. Vi märker ett ökat intresse för dataskyddsfrågor bland såväl företag som konsumenter, och räknar med ännu större tryck på de här frågorna nästa år när förordningen börjat gälla som lag i Sverige.

Vi tar nu till oss intrycken från årets diskussioner när vi planerar forumets närvaro inför Almedalen 2018.


Tidningen Chefs seminarium om dataskyddsförordningen och digital affärsutveckling


Microsofts seminarium om omställningen till det nya regelverket