Etikett: smartcities

  • Utredning av smarta städers utveckling

    Hösten 2019 inledde den nederländska dataskyddsmyndigheten en utredning av smarta städers utveckling. De delger några första resultat som kan vara intressanta. Utredningen förväntas vara slutförd efter sommaren.   Det handlar om forskning som den nederländska dataskyddsmyndigheten startade 2019 där fokus ligger på behandling av personuppgifter i det offentliga rummet. De kartlägger hur kommuner hanterar personlig integritet… Read more