Etikett: Sanktionsavgift

  • Tyskt försäkringsbolag ålagd sanktion om 1 240 000 euro

    Det tyska försäkringsbolaget AOK Baden-Württemberg blir ålagd sanktion om 1 240 000 euro för otillräckligt samtycke vid marknadsföring.  Datainsamling i samband med tävlingar AOK Baden-Württemberg anordnade tävlingar vid olika tillfällen mellan 2015-2019 där de i samband med tävlingarna samlade in personuppgifter om deltagarna, inklusive anknytning till sjukförsäkringsbolag. Utöver detta ville AOK även använda deltagarnas data… Read more

  • Sanktionsavgift utfärdad mot Statens servicecenter

    Nyhet från Datainspektionen Efter att ha dröjt med att underrätta både Datainspektionen och berörda myndigheter om en personuppgiftsincident, så drabbas nu Statens servicecenter av en sanktionsavgift på 200.000:- Incidenten innebar att obehöriga kunde komma åt personuppgifter som rörde deras egen personal, samt personuppgifter från myndigheter som anlitat servicecentret för sin lönehantering. Statens servicecenter föreläggs att… Read more