Etikett: Polisen

  • Datainspektionen klar med granskning av Polismyndighetens belastningsregister

    Den 20 januari 2020 inkom det från Polismyndigheten en anmälan om personuppgiftsincident till Datainspektionen och en granskning av Polismyndighetens personuppgitsbehandling inleds. Tekniska felaktigheter Det var under perioden 19 november till och med den 13 januari 2020 som personuppgiftsincidenten ägde rum. Incidenten gällde utskick av ett antal utdrag ur belastningsregistret till enskilda personer som innehållit för… Read more