Etikett: öppetbrev

  • Öppet brev

    Ett flertal dataskyddsmyndigheter världen över har skickat ett öppet brev till företag som tillhandahåller videokonferensverktyg i syfte att upplysa företagen om personligt dataskydd.  Integritetsfrågor Som ett resultat av COVID-19-pandemin har det blivit allt vanligare med videokonferenser i både sociala och affärsmässiga sammanhang men även inom sjukvården och utbildningssektorn världen över. Denna ökning av videokonferenser försvårar… Read more