Etikett: onestopshop

  • Nytt register över One-Stop-Shop

    EDPB (European Data Protection Board) har publicerat ett nytt register som innehåller beslut som fattats av nationella tillsynsmyndigheter efter One-Stop-Shop-samarbetsförfarandet (artikel 60 GDPR) på sin webbplats. Enligt GDPR har tillsynsmyndigheter en skyldighet att samarbeta i ärenden med en gränsöverskridande komponent för att säkerställa en konsekvent tillämpning av förordningen – den så kallade one-stop-shop-mekanismen (OSS). Under… Read more