Etikett: norskafolkhälsoinstitutet

  • Fortsatt stopp av appen Smittestopp

    Det norska Datatilsynet fastslår ett fortsatt stopp av den norska smittspårningsappen Smittestopp då de anser att appen fortfarande inte lever upp till vad som anses vara i enlighet med användarnas integritetsrättigheter. Bristfällig dokumentation Det Norska Folkhälsoinstitutet (FHI) hade fram till den 23 juni att dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet av appen. […] Read more