Etikett: Microsoft

  • EDPS rapport gällande användning av Microsoft-produkter

    EDPS har i en egeninitierad granskning tittat på EU-institutionernas användning av Microsoftprodukter och -tjänster. De lämnar bland annat kritik på licensavtalen, personuppgiftsbiträdesavtalen, datadelning och tredjelandsöverföringar samt bristande tekniska skyddsåtgärder. Rapporten har i alla delar tydliga rekommendationer som är allmängiltiga och kan tillämpas av samtliga användare av Microsofts produkter och tjänster.   I sina slutsatser lyfter EDPS… Read more