Etikett: gdpr

 • Nederländsk vägledning om smarta städer

  Den nederländska dataskyddsmyndigheten, Autoriteit Persoonsgegevens (AP), publicerade nyligen en forskningsrapport om smarta städer som även innehåller rekommendationer till landets kommuner. Ny teknik används allt mer för att ha uppsikt över det offentliga rummet: Tänk på WiFi och Bluetooth-spårning, kameror (kan även vara kroppsburna eller mobila) samt sensorer som samlar in data om trafik eller buller. […] Read more

 • Lönebarometern 2020

  HR Commitment har under flera år genomfört löpande löneundersökningar för Sveriges bolagsjurister, Sveriges Compliance Officers och Sveriges internrevisorer i samarbete med respektive yrkesgrupps intresseförening. Syftet med undersökningen är att ge en bild av löneläget och arbetsvillkor och att ge dig som arbetar med dataskyddsfrågor underlag inför kommande lönediskussioner, vare sig det gäller dig själv eller dina […] Read more

 • IMY informerar och tipsar – Hur du skyddar din information i molnet!

  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat en vägledning om informationssäkerhet och molntjänster på sin webbplats med tips om vad du ska tänka på för att skydda din information i molnet. Risker med molntjänster Sociala medier, e-post och lagring av bilder och andra filer på nätet är exempel på molntjänster, där informationen laddas upp enkelt från en smartphone, […] Read more

 • Italiensk vårdgivare i Emilia-Romagna får sanktionsavgift med 50 000 euro för brott mot GDPR

  Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante har utfärdat en sanktionsavgift enligt GDPR mot en italiensk vårdgivare efter att information om en patient överlämnats telefonledes till en anhörig. Oavsiktligt lämnat ut information Av Garantes beslut framkommer att sjukvårdspersonal på en gynekologmottagning i Emilia-Romagna oavsiktligt har kontaktat patientens man och delgett information om att patienten besökt mottagningen. Informationen har […] Read more

 • Flera svenska myndigheter skickar IP-adresser till Google trots att de utlovar anonymitet

  En granskning som Sveriges radio Ekot gjort visar att ett åttiotal offentliga webbplatser lovar sina besökare anonymitet men skickar ändå besökarens personuppgifter till Google. Efter Ekots granskning har flera myndigheter anmält sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten, bland annat Åklagarmyndigheten. Ekot har granskat totalt 500 webbplatser Informationen som skickats till Google är en IP-adress, som EU-domstolen klassar som […] Read more

 • Integritetsskyddsmyndigheten ålägger Polismyndigheten en administrativ sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor

  I februari 2020 uppmärksammades Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom uppgifter i media att brottsbekämpande myndigheter i Sverige kan ha använt sig av den amerikanska appen Clearview AI för ansiktsigenkänning. Anställda använt Clearview AI utan att tillhandahållit appen av Polismyndigheten   Under våren 2020 framgår det i yttranden från Polismyndigheten att appen använts av några anställda inom myndigheten […] Read more

 • Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) har beslutat om 150 miljoner kronor i sanktionsavgifter under 2020

  I ett pressmeddelande från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) framgår att myndigheten har beslutat om sanktionsavgifter om 150 miljoner kronor år 2020. Avgifterna har framförallt delats ut till företag som inte följt dataskyddsförordningen, GDPR. Halverat handläggningstiden Av pressmeddelandet framgår att myndigheten har inlett 52 tillsynsärenden och avslutat 53. I 15 tillsynsärenden fattade myndigheten beslut om sanktionsavgifter på totalt […] Read more

 • Ett polskt spa-företag har använt sig av föråldrad programvara vilket resulterat i dataintrång

  Den 17 februari 2021 utfärdade den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) en varning till ett spa-företag för att de använt sig av föråldrad programvara. Användningen av programvaran resulterade i ett dataintrång. Inte testat sårbarhet för hot UODO betonar att företagets personuppgiftsansvarig inte valt effektiva åtgärder för att skydda företagets IT-system. Man har heller […] Read more

 • Den nederländska vårdgivaren OLVG åläggs sanktion om 440 000 euro för otillräcklig datasäkerhet

  Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meddelar på sin webbplats att Amsterdam-sjukhuset OLVG har ålagts sanktionsavgift om 440 000 euro eftersom vårdgivaren inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte haft tillgång till patientjournaler. Detta har möjliggjort att arbetande studenter och andra anställda har haft åtkomst till patientjournaler utan att det varit nödvändigt […] Read more

 • Det norska Datatilsynet inleder granskning av Jehovas vittnen

  Det norska Datatilsynet har fått in flera klagomål och tips om behandling av personuppgifter av medlemmar i samfundet. Det handlar om att samfundet olagligt lagrat personlig information eller att personlig information inte raderats i enlighet med dataskyddsförordningen. Frågor kring ansvar enligt sekretessreglerna Inledningsvis har Datatilsynet skickat ett brev till den norska avdelningen för Jehovas vittnen […] Read more