Etikett: EDPS

  • EDPS-rapport: EU-institutioners användning av konsekvensbedömningar

    I februari 2020 genomförde EDPS en undersökning bland EU:s institutioner och organ för att se över på vilket sätt man har utfört konsekvensbedömningar sedan ikraftträdande av förordningen (EU) 2018/1725. I dag, 6 juli 2020, publiceras EDPS en rapport baserad på undersökningen, vilken visar att sätten för hur en konsekvensbedömning utförs kan variera.   Värdefullt verktyg Konsekvensbedömningar… Read more

  • EDPS rapport gällande användning av Microsoft-produkter

    EDPS har i en egeninitierad granskning tittat på EU-institutionernas användning av Microsoftprodukter och -tjänster. De lämnar bland annat kritik på licensavtalen, personuppgiftsbiträdesavtalen, datadelning och tredjelandsöverföringar samt bristande tekniska skyddsåtgärder. Rapporten har i alla delar tydliga rekommendationer som är allmängiltiga och kan tillämpas av samtliga användare av Microsofts produkter och tjänster.   I sina slutsatser lyfter EDPS… Read more