Etikett: brexit

  • Övergångsbestämmelser för överföring av personuppgifter mellan EU-Storbritannien

    I handels- och samarbetsavtalet som förhandlades fram den 24 december 2020 enades EU och Storbritannien om att tillåta överföring av personuppgifter från EU till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 för en ytterligare övergångsperiod på upp till sex månader. Storbritannien ska inte betraktas som tredjeland Enligt överenskommelsen ska överföringar av personuppgifter från EU… Read more

  • Informationsmaterial inför brexit

    Europeiska kommissionen har publicerat informationsmaterial för att hjälpa medborgare, nationella myndigheter och företag att förbereda sig för de viktigaste förändringarna som brexit för med sig under övergångsperioden. Det handlar om huruvida dataskyddets nivå är tillräckligt i Storbritannien, där man efter övergångsperioden börjar tillämpa dataskyddsbestämmelser som gäller tredjeländer.  Datsskyddsförordningens om tredjeland I sitt informationsmaterial lyfter EU-kommissionen… Read more