Sveriges signalspaning prövas i Grand Chamber

Författare:

|

Datum:

|

I somras godkände Europadomstolen en reviderad version av den så kallade FRA-lagen. Detta efter en anmälan från Centrum för rättvisa. Fem domare har nu beslutat att målet ska tas upp för prövning av Europadomstolens Grand Chamber.

– Det här målet väcker viktiga rättsfrågor som kräver ett vägledande avgörande från Grand Chamber, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

– Europeiska stater möter idag allvarliga hot från terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Hemlig övervakning är en del av hur vissa stater bemöter dessa hot. Utan tillräckliga garantier mot missbruk riskerar dock hemlig massövervakning att kränka just de grundläggande fri- och rättigheter som staterna vill skydda från sina fiender.