Studenter protesterar mot universitets mjukvara som de anser vara intrång i privatlivet.

Författare:

|

Datum:

|

Ett universitet i Australien vill att studenter laddar ner mjukvaran Proctorio så att studenter kan fjärrövervakas i samband med prov. Programmet identifierar studenter med ID-handlingar och spelar in med maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka plagiat och misstänkt beteende. Läs mer här.