Student med dokumenterat intresse för dataskyddsfrågor?

Författare:

|

Datum:

|

Vi ger bort ett antal biljetter till Nordic Privacy Arena (Stockholm 12-13 november). Skicka en kort motivering till info@dpforum.se.