Sms-utskick inför valet anmäls till Datainspektionen

Författare:

|

Datum:

|

Fler än en halv miljon mottagare ska under helgen ha mottagit sms med uppmaningar om att rösta på Socialdemokraterna. Utskicket har lett till diskussion i sociala medier, där många nu frågar sig om behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen.

Information från politiska partier betraktas typiskt sett som samhällsinformation, se t ex Etiska nämnden för direktmarknadsföring för mer information. Samhällsinformation omfattas ninte av reglerna i marknadsföringslagen, vilken förbjuder exempelvis kommersiella sms-utskick utan inhämtande av samtycke. Behandling kan ske med annan laglig grund än samtycke enligt dataskyddsförordningen, däremot ställs krav på bl a informationsgivning till den registrerade.

– I nuläget går det inte att slå fast att det har skett ett regelbrott. Men det är ett problem och en brist att man inte har lämnat någon information. Mottagarna har ingen möjlighet att kontrollera vad det är för register de befinner sig i eller för vilka syften informationen behandlas och det är något man har rätt att få, säger Forum för dataskydds ordförande Caroline Olstedt Carlström i en kommentar till Aftonbladet.

Liknande sms har skickats ut med Vänsterpartiet och Alternativ för Sverige som avsändare. Alternativ för Sverige, som uppger att mottagarna utvalts slumpmässigt, har anmälts till Datainspektionen.

Läs också:
Oproportionerlig ansträngning informera registrerade via brev?
Väljare har fått mass-sms från flera partier (Dagens Nyheter)