Sjukhusanställdas snokande i patientjournaler visade sig bli dyrt i Nederländerna

Tillsynsmyndigheten beslutade i förra veckan om sanktion om 460.000 EUR för en säkerhetsincident där anställda har läst information i kändisjournal. För att tvinga sjukhuset att höja säkerheten ålades dessutom sjukhuset att styrka inom 15 veckor att tvåfaktorautentisering samt förbättrad rutin för uppföljning av otillåten access har införts – vid äventyr av tillägg med 100.000 EUR varannan vecka (max 300.000 EUR) om så inte har skett.

Sanktionen utdelas med stöd av GDPR även om incidenten skedde i januari 2018. Återstår att se om den överklagas.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart