Seminarium om Privacy by Design 31 mars, Stockholm

Välkommen på mingel och seminarium hos Deloitte

Jan-Jan Lowijs kommer till Stockholm för att tillsammans med oss djupdyka i ämnet Privacy by Design (PbD) och hur det, i praktiken, kan implementeras i en organisation. Jan-Jan kommer bl.a. prata om hur man på ett effektivt men samtidigt heltäckande sätt kan bygga in PbD i sina designprocesser, och visa praktiska exempel på hur organisationer kan jobba med PbD. Han kommer också visa på ett urval av fördelar som kan följa av att anta en genomtänkt PbD-metodik.

Jan-Jan Lowijs är expert inom dataskydd och informationssäkerhet och jobbar i Deloittes grupp för Cyber Risk Services i Amsterdam. Med en bakgrund som ingenjör har han idag mer än 10 års erfarenhet av att ge expertrådgivning på de områden där integritet, privatliv och skydd möter teknologisk utveckling, och har de senaste åren fokuserat nästan uteslutande på att hjälpa klienter med deras Privacy by Design-arbete.

Seminariet kommer i den här delen hållas på Engelska.
This part of the seminar is in english.

Dataskydd – från modell och teori till praktik med Kian Rozi.

Vi tittar på en mental modell (en verksamhetsarkitektur) med helhetssyn där verksamheten, informationssäkerhet och dataskydd är naturligt sammanflätade. Med det som utgångspunkt går vi från teori till praktik för titta på hur inbyggt dataskydd och dataskydd som standard gestaltar sig i verksamheten.

Kian är en informationssäkerhetsexpert med integritetsskydd som särskild specialisering. Han har tidigare föreläst inom IT- och informationssäkerhet vid Stockholms Universitet, varit verksam som konsult hos Combitech och kommer närmst från att ha tjänstgjort som Chief Information Security Officer hos Previa.

Idag är Kian verksam genom det egna bolaget Securacy och som en av de tio välrenommerade styrelseledamöterna inom Forum för Dataskydd.

När: 31 Mars 2020
Kl: 17:00 – 18:30. (Mingel från 16:30)
Adress: Rehnsgatan 11, Stockholm

Beställ din biljett här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart